-Yaşam aydınlığı, inan ve istenç gücüdür.-

Bulutlu havasının açılmasını beklerken giderek karanlığı koyulaşan bir ortamın üzüntülerini yaşıyoruz. CHP’nin genç ve dinamik genel başkanı Özgür ÖZEL’ in kapsamlı, etkin konuşmalarının ilgiyle izlendiğini gözlemliyorum. İktidarın yanlışlıklarını, çarpıklıklarını belirtip gözler önüne seren ayrıntılı açıklamaları, sorunlara çözüm sözleri umut veriyor. Siyasal ortamın bu tanıklığı yaşam kıvancımızı da etkiliyor, kırgınlık ve umutsuzluk sağlığımızı bozuyor. Yurdumuza olan düşkünlüğümüz, içtenlikli bağlılığımız ortamın bulanıklığı nedeniyle buruklukla sisleniyor. Particilik ağırlığıyla ulusal konularda duyarlıkları izlenemeyenlerin aymazlığı yaşam karanlıklarının başlıca sorumlularıdır.

Partizanlık, siyasal yaşamın karabulutudur. Kendilerinden ve partilerinden başka bir düşünceleri, amaçları olmayanların kaprisleri öncelik, üstünlük ve ağırlıktır. Toplumsal sorunlar ve gereksinimler onların umurunda değildir. Son yıllarda izlediğimiz kimi olaylar, kimi durumlar, kötü siyasetçilerin kendilerinden ve partililerinden başka kimseyi düşünmediklerinin kanıtıdır. Oysa siyaset denilen halka hizmet çalışması önceliğini ve ağırlığını kendilerine değil, ülkeye, ulusa hizmete odaklar. Bir kez daha iktidara gelmeyi, iktidara gelmeyi kendileri için değil, halka hizmet için öne alır.

Kişilikten, yurttaşlık duyarlık ve özeninden tutunuz, duygu ve düşünce ağırlığıyla ülkeye ve ulusa hizmet yerine kişisel ve yandaş yararını öne alanlar asla insanlık çizgisinde yer alamazlar. Ülkemizde bunun en kötü örneklerini kendini bilmez, çıkarcı kimi yetersizler vermektedir. Ahlâkımız ve insanlık anlayışımız bunlara yaraşır oldukları nitelemelerle değinmekten bizi alıkoymaktadır. Toplumsal aydınlığımızın bu karanlık odakları her kesimde yer alan yüzsüzler, çıkarcılar ve kimi sapkınlardır. Yurttaşlık ve yurtseverlik anlayış ve duygulardan yoksun kimileri değişik unvan ve sıfatlarla, değişik kat ve görevlerde yaşam kıvancımızı kırmaktadır. Saçma sapan sözler, anlamsız değinmeler, dokunmalar, eleştiriler, aldatma kandırma kalkışmaları, oy için sıralanan yalanlar ağır kalkışmalar ve yoğun gölgelerdir. Ülke ve devlet bağlılığı, yurttaş dayanışması ve yaşam güvencesiyle düzeyi yarınlarımızın gerçek güvencesidir. Başkası sözdür.