-Toplumsal aydınlığın yaşamsal değeri asla yadsınamaz.-

Sağlık başta olmak üzere yaşam gücünü oluşturan düşünce, ruh ve beden değerleri hepimizin ortak dayanaklarıdır. Günün sorunlarına dayanma direnci, düşünce ve ruh birlikteliğinin etkinliğine bağlıdır. Aydınlık, varlığımızın dayanağı ve ufkudur. Günün, günden güne yoğunlaşan olumsuzluklarına karşın koşullara katlanma direnci, anlayış ve duygu birlikteliğiyle yurttaşlık amaçlarına bağlı çabaların ortak kazanımıdır. Ne var ki büyük bölümü yasama ve yönetim kaynaklı, bir parçası da toplumsal tutum ve davranış ürünü olan aykırılıklar, tutarsızlıklar ağır toplumsal gölgeler olarak ufkumuzu karartmaktadır. Gereksiz, hatta sakıncalı açıklamalar, tartışmalar,  kimi ölçüleri aşan sataşmalar, karşılıklar, kötü örnekler olarak üzüntüyle izlenmektedir. Birlikteliğin önemi ve değeri yadsınarak partizanlık ve oy düşkünlüğü güdüsü aydınlık değil, karanlık getirir. Parti ilkelerinin üstünde ulusal tümlük ve birlik, yurttaşlık dayanışması, insanlık değerleri başta, birbirimize karşı tutum ve davranış soyluluğu gelir. Ulusal ve ülküsel değerler bizim yaşam kaynağımız, başyastığımız, akıl ışığımız ve yürek gücümüzdür. Parti ayrılıkları temel kaynaklarda ve ulusal değerlerde asla ayrılık ve karşıtlık konusu olmamalıdır.

Ne var ki ulusal değerlerin önemini kavrayamamış, birlik ve beraberlik kavramlarını özümseyememiş kimi partizanlar ve yetersizlerle bilgisizler kendi tutkularının bağımlısı olarak erdem yoksunluklarının sırıtkanlığıyla toplum önüne çıkmaya çekinmez. Ahlak ve bilgi birikiminin yetersizliği bu durumun nedenidir. Partizanlık toplumsal karanlığın nedenlerinden biridir. Oy almak ve iktidara gelmek için her yolu geçerli görmek, başarı için her araca sarılmak sakıncalı bir tutumdur. İnsanlık ve hukuk ölçülerini yadsıyıp öteleyerek yol almak girişim ve çabası küçüklük ve yıkımdır. Erdem, bir insan için temel kaynak ve yaşam değeridir. Bu özelliği yadsıyıp gözardı ederek geçirilen zaman bir yaşam karanlığıdır. Toplumsal dayanışma, ulusal varlığın sürmesi ve güçlenmesi için temel koşuldur. Parti, ayrılıklarının ilkelliği ulusal yaşam karanlığından başka bir şey getirmez. Hiçbir parti yurdumuzun ve ulusumuzun tümlük ve birliğinden daha önceliği olan yapı değildir. Partilerinden, partililerinden ve kendilerinden başka bir değer ve önemli yapı kabul etmeyen ilkel partizanlar, çıkarcı ve gösterişçi kimi siyasetçiler toplumsal, ulusal karanlık ve sorunların sorumlusudur. Emeklilerin istekleri ve sorunları bu bağlamda öncelik ve ağırlık taşımaktadır. Seslerine kulak verilmesi toplumsal duyarlık ve sorumluluk gereğidir.