Demokratik hukuk devleti olmadığımızı artık tüm âleme ilan ettik!

Devletin üç gücü ‘yasama, yürütme ve yargı’nın tek elde toplandığı bir ülkede Anayasa lastik gibi eğilip bükülüyor ve demokrasi yok ediliyor!

Ülkede her şey, tüm güçleri elinde tutan iktidarın keyfine bağlı!

Anayasa’yı işine gelirse uygular, işine gelmezse uygulamaz!

Dünyada anayasası olmayan bir tek uygar ülke yoktur ama biz ulus olarak oy verip seçtiğimiz Meclis’in hukuk dışı kararıyla anayasasız kaldık!

70 binden fazla oy verilerek seçilen ve hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan Can Atalay’ın milletvekilliğinin, Meclis’teki oylamayla düşürülmesi “siyasi bir infaz” olarak nitelendirildi.

“Siyasi infaz” sözü, hukuk alanında Türkiye’nin en yetkin isimlerinden biri olan eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e ait.

Hikmet Sami Türk “Hukuka aykırı biçimde yapılan bir yargılama sonunda verilmiş mahkûmiyet kararının Meclis’te okutularak üyeliğin düşürülmesi Anayasa’ya aykırıdır. Anayasa hükümleri çiğnenmiştir. Anayasa’nın 84. maddesinin ikinci fıkrasında milletvekilliğinin düşürülmesi için öngörülen ‘Kesin hüküm giyme’ konusunda yanlış bir uygulama yapılmıştır. Ve bu uygulama siyasi bir infazdır.” dedi.

★★★

Can Atalay’ın, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci defa verdiği “Hak ihlali” kararından sonra derhal serbest bırakılması ve Meclis’teki görevine başlaması gerekiyordu.

Serbest bırakılmadığı gibi anayasa çiğnenerek alınan bir kararla milletvekilliği düşürüldü.

Bütün tarafsız hukukçular bu durumu “Anayasa’ya yapılan bir darbe” olarak nitelendiriyor.

Artık ülkede “Hukukun üstünlüğü yok, üstünlerin hukuku var” demektir ve hiç kimsenin güvenliğinden söz edilemez!

★★★

Anayasa’yı yok sayan milletvekilleri göreve başlarken “Anayasa’ya sadık kalacaklarına dair” yemin etmişlerdi.

Bütün meşruiyetlerini yürürlükteki o Anayasa’dan alıyorlardı… Bu yargı darbesinde sonra kendi meşruiyetlerine gölge düşürmüş oldular!

Bir de “Yeni, özgürlükçü, sivil bir anayasa” yapacaklarmış!

Hadi canım siz de… 

Bu zihniyetle demokratik bir anayasa yapmanın imkânı yok!

Siz “ANAYASA” değil, olsa olsa “BANA YASA” yapmak istersiniz!

“Miting mutlaka yapılmalı!”

CHP’nin üç hafta önce Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapacağını ilan ettiği “Adalet Mitingi” iptal edilmişti.…

Yapılacağı, bizzat Genel Başkan Özgür Özel tarafından açıklanan CHP mitingi büyük heyecan uyandırmıştı ama iptal edilince hayal kırıklığı yarattı. Aslında miting iptal edilmemeli, sadece ertelenmeliydi.

O günlerde Irak’tan gelen şehit haberleri vardı. Bu nedenle mitingin ertelenmesi doğaldı ama iptali çok yanlış oldu!

Hani Tandoğan’da yapılacak mitingde yer-gök inletilip hukuksuzluk protesto edilecekti? Neydi CHP’yi engelleyen?

Tandoğan mitingi ya da başka mitingler yapılmayıp da, muhalefet âdeta uyuşmuş gibi sessiz kalınca ülkede hukuksuzluk devam etti

Meclis, Anayasa’yı yok sayarak Can Atalay’ın milletvekilliğini düşürdü.

Artık bu hukuk darbesine karşı sessiz kalmamalı, yürekli davranıp haksızlık ve hukuksuzluğa karşı durmalı, yılmamalı, pes etmemeli… Aksi halde milletin güvendiği dağlara karlar yağar!

TEBESSÜM

Kayıp köpek ilanı…

Temel, arkadaşı Dursun’a acı acı dert yanar:

“Sorma birader… Benim beyaz tüylü, güzel, minik köpeğim kayboldu, bir türlü bulamıyorum!”

Dursun ona akıl verir:

“En iyisi, hemen gazeteye bir ilan ver…”

Temel “Boş boş konuşma lan!” der “Benim köpeğim okuma bilmez ki!”

GÜNÜN SÖZÜ

Geçmiş günleri ömürden saymam. Kalan zamana bak!