Dünyada olup biten kaotik düzen çok kişinin kafasını karıştırdı.

“Sağ-sol ayrımın kalktığını” savunanlar var. Bunlar, siyasi-ekonomik tek ideolojik pozisyonun olduğunu ileri sürüyorlar.

Sahi, gerçek öyle mi? En basit haliyle anlatmaya çalışayım...

Bakınız:

Sol, eleştiri demektir.

Eleştiri, var olanla yetinmez, gelecek için iyi bir hayat hedefiyle sorgular.

Yani eleştiri, münazara gibi salt yorumlamakla kalmaz, eleştirdiğini değiştirmek ister...

Yani eleştiri, yeni vaadi olmadan-yaratmadan yapamaz...  

Çağına ve zamanına karşı çıkan eleştiriden beslenen sol, tek tip fikirsiz dünyayı, kurulu düzeni reddeder,  yeniyi arar. Hakikatin sonsuz yolculuğunda devrimcidir...

Evet:

Eleştirinin temeli, açığa çıkararak/ “kazı yaparak” toplumsal değişim yaratmaktır.

Eşitsizliğin yoksulluğun yabancılaşmasının nedeni olarak kapitalizmi gören sol, krizlerden beslenen yapıyı değiştirmek istemektedir.

Ama... Kapitalizmin “mezar kazıcılığı” noktasında zamanla sol bölündü. Örneğin:

Sosyal demokratlar, kapitalizmi aşmayı-değiştirmeyi değil, sistemin “insanileştireceğine” inanarak reform yaparak düzene asimile olmayı tercih etti!

Hele... Son kırk yıldır “aşırı kapitalizm”/ neoliberalizme tamamen boyun eğmesi ile eleştirinin yerini “algı-reklam-promosyon” aldı...

Çünkü sosyal demokratların, sağ partilerden “piyasaya tapınma” anlamında pek farkı kalmadı. Bu eleştirisiz duruş, “sol- sağ ayrımı kalmadı” görüşünü yaygınlaştırdı.

Ve aslında:

★★★

Özünde:

Son otuz-kırk yılda serbest piyasa, tarihin hiçbir döneminde iyi işlermiş gibi görünmedi. Yalan hiç bu kadar kabul görmedi yani! Bu sebeple:

 “Sağ-sol ayrımı kalmadı” tezinin ideolojik ana hedefi; mevcut sisteme yönelik eleştirinin (itibariyle özgürleştirici muhalefetin-eylemin) tamamen son bulmasıdır. Halkın “seyirci” yapılmasıdır.

Böylece toplumsal yaşam alternatifsiz bırakarak, eşitsizlik üzerine kurulu bu çarpık sistemi meşrulaştırmaktır...

Öyle ki:

Değersiz kılmak için eleştiri kavramı, içi boşaltılarak bağırmaya, öfkeye ve düzensizliğin faili olmaya indirgendi!

Ekranlarda düşünebilen değil görünebilen kimi “konuşan kafalar” bunun anlamlı örneğidir. Bunun yansıması günlük yaşamda da sıklıkla karşımıza çıkıyor; hınç, kabalık, kötülük, diyalogsuzluk...

Oysa eleştiri; incelemeci, aydınlatıcı, açıklayıcı ve değerlendiricidir. Bunun vasatlaştırılarak etkisizleştirerek ortadan kaldırılması statükonun muhafaza edilmesi, “körlük” yaratma amacı taşımaktadır.

Sağ ile arasındaki uzlaşmazlığı budur solun ve bu nedenle muhafazakârlığa karşıdır.

“Yeni muhafazakarlık” diye tanımlanan neoliberalizm ideolojisini savunan kişi/parti sol olamaz. İşte, bu sağdır...

★★★

Sol, ölmez.

Fikirleri gerçek anlamda kaybolmaz.

Düşüncesinin ölmek gibi huyu yoktur zaten. Kuşkusuz hayal kırıklığı yaşatmışlığı da yok değildir.

Ancak ilerlemeci tavrı, yenilen-debelenen onu her seferinde ayağa kaldırıyor, umdun merkezine taşıyor!

Evet, tekrar ortaya çıkışı geçmişte olduğu gibi aynı olmasa da çağı ve zamanı gelince yenilenmiş haliyle kendini gösteriyor. Sadece tek yapması gereken, sırtındaki (“hiçbir alternatif yok” denen) yeni muhafazakâr neoliberalizm kamburundan kurtulmaktır.

Toparlarsam:

Sağ da ölmez. Var olanı koruyan “yanlış bilinç” de her daim olacaktır.

Kafaları karıştıran, neoliberalizme/post modernizme/vd. çark eden kişi ya da partilerin solcu görülmesidir!

Oysa, onlar hayal kırıklığı yaratan itibarsız sağcılardır. (Ki bunlar, Türkiye’de büyük referans kaynağının sol-sağ ayrımının kültürel değer farklılaşması olduğunu ileri süren etnisite taraftarlarıdır. Vs.)

Elbet sol hareket, “çorak düzenin bekçisi” sağa kayışı durdurup, dönüştürücü politikalar ile kendini gösterip geniş kitleler ile buluşarak toplumsal değerler sistemini iktidara taşıyacaktır...

Yarın bu tartışmaya noktayı koyacağım.