İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG), 2013 ve 2024'ün ilk 4 ayı arasında en az 689 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son 11 yılda, 0-14 yaş arası 238 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken,15-17 yaş arasında ise 451 çocuk öldü.

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde 99 kız çocuğunun ve 590 erkek çocuğunun yaşamını yitirdiği belirtilirken ölen göçmen çocuk sayısının ise 80 olduğu belirtildi.

İllere göre dağılımda ise  Şanlıurfa'da 50, Gaziantep'te 40, İstanbul'da 40, Adana'da 34, Konya'da 25 ve Antalya'da 22 çocuk işçinin öldüğü kaydedildi.

İŞ KOLLARINA GÖRE ÖLÜMLER

İSİG verilerinde göre ölüm sebepleri; yüzde 28 tarfik servis kazası, yüzde 17 boğulma zehirlenme, yüzde 14 ise ezik göçük olarak açıklandı.

İş kollarına göre ölümler incelendiğinde tarım/orman yüzde 55'le en yüksek paya sahip işkolu oldu.

İnşaat/yol çalışmalarında ölen çocuk işçilerin payı yüzde 11 olarak gerçekleşirken, metal ve konaklama iş kolunda ölenlerin payı ise yüzde 7 olarak açıklandı.

Gıda iş kolundaki ölümlerin payı ise yüzde 3 oldu.