Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin mesajlar veren Kurtulmuş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "OHAL'den 40-45 gün içinde sonuç alıp bitirmeyi planlıyoruz. Kesinlikle sokağa çıkma yasağı öngörmüyoruz. OHAL süresince günlük hayatı etkileyecek bir uygulama olmayacak" dedi.

"AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ASKIDA"


Kurtulmuş ayrıca OHAL süresi boyunca "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de"  askıda olacağını belirtti.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Temel hak ve özgürlüklere kesinlikle dokunulmayacak. Devlet içerisindeki çeteyi temizleyemeye yönelik adımlar atılacak.  Yapılacak olan budur. Şu ana kadar yapılan tespitlerde kayıh askeri araç yok"

MİT'E ELEŞTİRİ


Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş "İstihbaratta hem kişisel hem de yapısal zafiyet var" diye de Milli İstihbarat Teşkilatı'nı eleştirdi. Kurtulmuş ayrıca "TSK'nın yapısıyla ilgili de çalışma başlatıldığını" duyurdu.

İMAM HATİP MEZUNLARINA SUBAYLIK YOLU


Çalışmada İmam hatip mezunlarının da TSK'ya alınması yönünde bir detay bulunduğunu belirten Kurtulmuş "TSK'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Yurt çapında sürdürülen FETÖ operasyonuna ilişkin son bilançoyu da açıklayan Numan Kurtulmuş "Türkiye genelinde 9 bin 914 kişi gözaltına alındı. Birçoğunun işlemleri sürüyor" dedi.


İŞTE TÜRKİYE'NİN DAYANAK ALDIĞI O MADDEBaşbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin OHAL süresince askıya alındığını açıkladı.

20 Mart 1950'de Roma'da imzalanan sözleşme, 3 Eylül 1952'de yürürlüğe girerken, Türkiye, anlaşmayı 18 Mayıs 1954'de onayladı. Türkiye, sözleşmeyi 15'inci Madde'ye dayanarak askıya aldı. Anlaşma, olağanüstü hallerde askıya alınabiliyor.

İşte Türkiye'nin başvurduğu o madde: Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her yüksek sözleşmeci taraf, ancak durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla bu sözleşmede öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında,

2. madde (yaşama hakkı) ile 3. (işkence yasağı) ve 4. maddeler (kölelik ve zorla çalıştırma yasağı) ve 7. maddeyi (cezaların yasallığı) hiçbir suretle ihlale mezun kılmaz. Bu maddeye göre; aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her yüksek sözleşmeci taraf, alınan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tam bilgi verir. Bu yüksek sözleşmeci taraf, sözü geçen tedbirlerin yürürlükten kalktığı tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirir.