İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün Etiler Polis Okulu arazisinde Danıştay tarafından imar planlarının iptal edilmesine rağmen süren gökdelen projesine ilişkin iksa ve yapı ruhsatlarını iptal ettiğini duyurdu.

İBB, ayrıca Beşiktaş Belediyesi’ne yazı yazarak, özel şirkete ait inşaat için “durdurma işlemi” uygulamasını istediğini de açıkladı.

YAPI TATİL TUTANAĞI ASILDI

Bu gelişmenin ardından, Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bu sabah proje alanına giderek saat 10.40'ta inşaatı mühürledi.

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 27 Temmuz 2018 tarihli iksa ruhsatı ile 1 Kasım 2018 tarihli yapı ruhsatlarını, başkanlık oluru ile 15 Ağustos 2022 tarihinde iptal etmesi nedeniyle ruhsatsız kalan proje durduruldu.İnşaat alanının girişine asılan Yapı Tatil Tutanağı'na göre, plansız alanda mayıs ayından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında temel atıldı ve toplam 7 bin 338 metrekare inşaat yapıldı.

SÖZCÜ, buradaki yapılaşmayla ilgili son bir ayda çok sayıda haber yapmış ancak, hem Beşiktaş Belediyesi'nden hem İBB'den hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan inşaat çalışmalarına ilişkin bir bilgi alamamıştı.

İBB NE DEDİ?

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklama ile inşaat üzerindeki gizemi de kaldırdı.

İBB'nin "Beşiktaş, 2011 Ada, 272 Parsel hakkında açıklama" başlığıyla yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Webtapu belgesi incelendiğinde, 06.12.2021 tarihinde söz konusu parselin mülkiyetinin 'Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne geçtiği anlaşılmıştır. 31.05.2022 tarihli Yapı ve Yapı İnşaat AŞ dilekçesi ile bahse konu yere yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesi talep edilmiştir.

15.06.2022 tarihli KİPTAŞ yazısı ile bahse konu yere ait iksa ve yapı ruhsatlarında adı geçen teknik personellerin şantiye şefliği, fenni mesul sorumluluklarının istifaname nedeniyle sona erdiği bildirilmiştir.

03.06.2022 tarihli Şehir Plancıları Odası ve 08.06.2022 tarihli Mimarlar Odası yazısı ile bahse konu yeri kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptal kararının da Danıştay 6. Dairesinin 28.06.2021 tarih, 2019/21784 E. ve 2021/8942 K. sayılı kararı ile onandığı bildirilmiş, 20.06.2022 tarihli yazımızla, İlçe Belediyesi ve firmaya kazı çukurunun stabilitesi, iksa sisteminin performansı ve kazı güvenliğini tehdit eden hususlara karşı alınması gereken önlemlerle ilgili konunun uzmanı kurum ve kuruluşlara (teknik üniversite vb.) teknik rapor hazırlatılarak ilgili kurumlara sunulması ve bu önlemlerin, imar planlarının yapılması ve yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi beklenilmeden uygulanması istenmiştir.

"İNŞAAT FAALİYETİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

22.07.2022 tarihinde Başkanlığımızca yerinde yapılan kontrolde, iksa imalatının devam ettiği, kısmi hafriyat, temel ve bodrum kat seviyesinde inşai faaliyet tespit edilmiştir.

28.07.2022 tarihli Hukuk Müşavirliği’ne ifadeli yazımızda; söz konusu yere Başkanlığımızca düzenlenmiş olan yapı ruhsatlarının iptal edilip edilmemesi hususunda uygulamaya esas görüşün tarafımıza bildirilmesi istenmiştir.

10.08.2022 tarihli Hukuk Müşavirliği mütalaasında;

1- 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve Başkanlığımızca avan projeye göre yeni yapı ruhsatı düzenlenmesinin hukuken mümkün olmadığı,

2- Yapı ruhsatıyla ilgili işlemlerin, söz konusu alanı kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlanma onaylanarak yürürlüğe girmesi sonrasında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanlığınca yürütülmesi gerektiği,

3- Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında yer alan; yapının inşai faaliyete devam edebilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden hazırlanarak onaylanması ve sonrasında ilgili idareden yeni yapı ruhsatının alınması gerektiği' hususları ifade edilmiştir.?

"İKSA RUHSATI VE YAPI RUHSATLARININ İPTAL EDİLMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR"

15.08.2022 tarihli Başkanlık Oluru ile plansız hale gelen ve Danıştay 6. Dairesinin 28.06.2021 tarih, ile de onandığı Başkanlığımızca düzenlenen ve fenni mesuliyetin üstlenilememesi nedeniyle hükümsüz hale gelen 27.07.2018 tarih 133 nolu iksa (yapı kazılarında, yer altı suyu çıkmayan kuru zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sistem) ruhsatının ve 01.11.2018 tarih 158, 159, 160 sayılı yeni yapı ruhsatlarının iptal edilmesi uygun bulunmuştur. 15.08.2022 tarihinde iksa ve yeni yapı ruhsatları Başkanlığımızca İPTAL edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”YAPI VE YAPI’YA SATILMIŞTI

Arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İBB'ye devredildi.

Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi ve arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı.

Arazi 2018 yılında tartışmalar arasında İBB tarafından satışa çıkarıldı. Arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL'ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ'ın oldu.

KİPTAŞ da aynı yıl arazi için davet usulü ile ihale düzenledi. İhaleyi, Yapı ve Yapı San. Tic. A.Ş. + ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. kazandı. Sözleşmenin imzalanması ile 26 Haziran 2018'de yer teslimi yapıldı.

Yapım ihalesini kazanan ortaklık, 36 kat yüksekliğinde ve 3 gökdelenden oluşan bir proje geliştirmişti. Projenin iki blokunda 251 rezidans yer alacak, dünyanın en lüks şehirlerinde otel ve rezidans işletmeciliği yapan Mandarin Oriental Hotel Group ise bir kuleyi 156 oda, 16 süitten ve üç restoran oluşan bir otel olarak işletecekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının sonunda paylarının tamamını Yapı ve Yapı şirketine 2 milyar 40 milyon liraya satarak projeden çekildi.

[old_news_related_template title="Kılıçdaroğlu'nun 'özel ilgi göstereceğiz' dediği müteahhide İBB, Etiler'de taksit taksit gayrimenkul satmış..." desc="İstanbul’un en değerli ve en tartışmalı parsellerinden Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde yükselecek projede İBB'nin paylarını Yapı ve Yapı firmasının tek başına aldığı ortaya çıktı. Şirket, Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırmasıyla gündeme gelmişti." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/07/23/iecrop/mandarin_8_16_9_1658567288.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/emlak/kilicdaroglunun-ozel-ilgi-gosterecegiz-dedigi-muteahhide-ibb-etilerde-taksit-taksit-gayrimenkul-satmis-7265616/"]

[old_news_related_template title="Kent Park olsun dediler Rant Park yaptılar, inşaat sessizliği ise dikkat çekiyor..." desc="Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 32 bin metrekarelik arazisinde süren inşaat gizemini koruyor. Vatandaşların bilgi talep ettiği yapılaşma için İBB topu Beşiktaş Belediyesi'ne attı. Beşiktaş Belediyesi ise SÖZCÜ'nün sorularını yanıtsız bıraktı. İmar planı bulunmayan arazide inşaat son hızla devam ederken, geçmişte arazinin kent parkı olmasını isteyen CHP yönetimi sessizliğini koruyor." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/08/03/iecrop/mandarin_7_16_9_1654770361_16_9_1659527388.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/emlak/kent-park-olsun-dediler-rant-park-yaptilar-insaat-sessizligi-ise-dikkat-cekiyor-7286244/"]