Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik fonlarında para piyasası fonlarının portföyünün asgari %25'inin devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirilmesi zorunluluğu getirdi. Kararın yatırımcıların daha uzun vadeli yatırım yapmasını ve tahvil piyasasında faizlerin düşmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

SPK Mart ayında da para piyasası fonlarında fon değerinin asgari yüzde 50'sinin mevduat hesaplarında değerlendirilmesi zorunluluğunu getirmişti.

YENİ DÜZENLEME!


SPK dün emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre 31 Temmuz itibarıyla para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilecek.

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre para piyasası likit fonlarında büyük bölümü repo piyasasında bulunan yaklaşık 10.5 milyar TL birikimin %25'ine denk gelen yaklaşık 2.5 milyar TL'nin Temmuz sonu itibarıyla DİBS'e aktarılması gerekecek. Bu tutarın Hazine'nin toplam borçlanma ihtiyacı içinde çok büyük bir olmasa da kısa vadede rahatlama getirebileceği belirtiliyor.

Emeklilik fonlarının dağılımına bakıldığında Takasbank verilerine göre 27 Mayıs itibariyle likit fon olarak da adlandırılan para piyasası fonlarında 10.68 milyar lira bulunuyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre ise BES'te Nisan sonu itibarıyla para piyasası fonlarında 10.4 milyar lira, standart fonlarda 7 milyar lira bulunuyordu. İki fon bireysel emeklilik sistemindeki 99.4 milyar liranın yüzde 17.8'ini oluşturuyor.

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, "Burada alınacak DİBS'lerin vadesinin 180 günü aşmaması gerek, dolayısıyla çok uzun vadeli olmasa da tasarruflar gecelikten daha uzun vadeye kaydırılmış olacak" dedi.

SPK para piyasası fonunu, portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fon olarak tanımlıyor.

BES'te likit fonların genelde repo piyasasında değerlendirildiğini, şimdi ise belli bir kısmının kısa vadeli kamu borçlanma araçlarına yönlendirileceğini söyleyen Sezgin, "Hazine borçlanma programında bu kaymayı dikkate alarak kısa vadeli ihraçlara da yer verirse yeni düzenlemeye geçiş piyasada volatilite yaratmadan daha kolay bir şekilde hallolabilir. Bu şekilde bir arz gelmezse tabi kısa vadeli bonolara yönelim olacağı için getiri eğrisinin bu kısmında faizin bir süreliğine düşmesi söz konusu olabilir" dedi.

Son dönemde BES'teki likit fonlarda büyüme olduğunu söyleyen Sezgin, "Yeni düzenleme sayesinde bireylerin tasarruflarının daha fazla yöneldiği bir alan olan para piyasasından farklı yatırım araçlarına kayması ve piyasayı bir miktar derinleştirmesi de söz konusu olacak" dedi.

HAZİNE'YE GELİR SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR


Bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) sıfırdan yüzde 0.1'e yükseltilirken, analistler bu adımın asıl olarak dolar talebini azaltmayı, yanı sıra da Hazine'ye gelir sağlamayı amaçladığını belirtmişti.

SPK tarafından yapılan bir başka değişiklik ise emeklilik fonlarının "Standart Fonlara İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde yapıldı.

Yapılan düzenleme ile standart fonlarda "Asgari yüzde 10'u, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda" değerlendirilecek. SPK düzenlemesine göre bu fonda azami yüzde 30 ise özel sektör tahvillerinde değerlendirilecek.

SPK açıklamasında ayrıca yapılan değişiklikler ile getirilen "yeni portföy sınırlamalarına 31 Temmuz itibariyle uyum sağlanmasına karar verildi" denildi.

REUTERS