Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” sözünü, hangi hedefle ifade ettiği tartışma konusu oldu.

Üzerinde durmak istediğim bu polemik değil. Sorum var:

Kılıçdaroğlu hangi amaçla söylediyse de şunu merak ediyorum; helalleşmenin toplumda karşılığı var mı?

“Helalleşme” gibi toplumsal barışı işaret eden benzer talepler-istekler halkın umurunda mı?

Kimse kusura bakmasın biraz sert yazacağım:

Karşımızda nasıl bir toplum var?

Halk bu hale nasıl geldi/getirildi?

İnsanların dün sahip olduğu kültürel, siyasi ekonomik değerler bugün mevcut mu?

Yoksa bu yüce anlamlar; artık tazmini mümkün olmayan, değerlerin değerini azaltan önemsiz, yüzeysel “moda değerlere” mi dönüştü/dönüştürüldü?

Hiç popülizm yapacak, gereksiz yüceltmelerde bulunacak biri değilim; ayna tutmak zorundayım:

Gördüğüm şu ne yazık ki:

Değer kavramında büyük erozyon var. Paraya çevrilmeyen/finansın dokunmadığı/paranın satın alamadığı değer kaldı mı?

Maalesef... Herkesin dizginsiz güç peşinde olması ahlaki değerleri öyle önemsizleştirdi ki; rezil olma kavramı bile unutuldu.

“Helalleşmek” istenilen toplumun önce ne hale geldiğinin/getirildiğinin “teşhisini” koyalım. Sonra “tedavisine” bakarız:

HALKIN ÇÖZÜLÜŞÜ


Toplumun genel olarak hayat tablosu şu:

Yaratılan “sahte ihtiyaçlar” düzeninde her şeyin ölçüsü marka yapıldı. Meta kültürünün özgürleşme talebi sadece haz için istenir oldu.

Hesap verebilirlik çoğunluğun umurunda olmamaya başladı; adalet talebi “gücü gücü yetene” dönüştü. Epeydir zincire bağlı vicdanlar çürüdü.

Kimse kendini suçlu-hatalı görmemeye başladı; kabahatli olan öteki idi, kendisi hep “iyi”...

Doğru ile yanlış arasında ayrım kalmadı. Mesleğimden örnek vereyim; gerçek haber ile yalan haber ayrımı yitirildi; ancak ne kadar sansasyon yarattığı “değerli” oldu! Medya sadece manipüle etmenin aracı haline getirildi.

Entelektüel bilgiye- soruya/sorguya düşmanlık yapıldı; dayatılan ezberler “bilim” diye yüceltildi. Statükoya boyun eğildi.

Sosyal medyada görebilirsiniz acılar, alay nesnesi oldu. Trollük ve sosyal linç, tutku haline geldi.  İstediğini alamamanın/yükselememenin hıncı öfkeye-gareze yol açtı. Karşı çıkanlara/muhalif olanlara kin duyma yüceltildi.

“Emek sömürüsü” gibi kavramların modası geçti; düzene-rejime muhaliflik dinozorluk idi; sermayeye tam teslimiyet piyasanın kutsalı haline geldi.

Fedakârlık gibi değerler küçümsendi. İnsan küçüldü, “yaratığa” dönüştürülerek her değerli kutsallıktan uzaklaştırıldı.

Toparlarsam:

Toplumun idealleştirilmesine karşı çıkan -neoliberalizmin kurucu babası- F. Hayek başardı. -Filozof Nietzsche tanımıyla- neoliberalizm böyle buyurdu: “Tanrı öldü!”

Evet. Kendimizi kandırmayalım, popülizme yenilmeyelim; karşımızda böyle bir toplum gerçeği var. O halde,  bu “hastalığa” yol açan ‘virüs’ kaynağı ne?

“Helalleşmeden” önce bunu yenmek gerekiyor...

SOL BAŞARISIZ


CHP, yüzde 20 bandına neden sıkıştı kaldı? Bana göre, “helalleşme” gibi ahlâki/etik söylemler dışına çıkamadı. Çıkamıyor. Çünkü:

Hastalığın ana sebebi, dünyayı etkisi altına alan “virüse”/neoliberalizme karşı köklü çıkış yapamıyor? Uysal muhalefet yaparak halkı kazanacağını sanıyor!

Bu “virüsün” yoksulluk-eşitsizlik gibi salt ekonomik sonuçları yok; yukarıda yazdığım yarattığı siyasi- kültürel sorunları da var.

Siyaset bilimi profesörü Wendy Brown, “Neoliberalizmin Harabelerinde” kitabında -ABD örneğini ele alsa da- CHP’yi de ilgilendiren şu soruya yanıt arıyor:

-“Neoliberalizmin ekonomik sarsıntılarının sonucunda neden ve nasıl sol değil de sağ güçlendi?”

Sol, ülkeleri yıkıma uğratan neoliberalizme karşı çetin bir mücadeleye gireceğine, muhafazakâr siyasetin manipüleci-popülist politikalarından medet umuyor! Hakikatle yüzleşmiyor, kaçak güreşiyor. Örneğin:

Liboş sol takımın, neoliberalizmin en etkili silahı kimlik politikalarına karşı sert çıkış yapamıyor. Utangaç.

Çok kültürlülük ülkelerin kuşkusuz zenginliği ama ideolojinin öznesi olamaz. Dünyada ezen ile ezilen arasında sınıf mücadelesi olduğu gerçeğinin örtüsü olarak kullanıyorlar kimlik politikalarını... “Helalleşme” polemiğinin direkt buraya çekilmesi neoliberal- “virüs” salgının bilinçlerde yarattığı hasarı gösteriyor!

CHP kafa karışıklığından kurtulamıyor. Oysa tedavisi basit:

Kamu hizmetlerini özelleştiren, sosyal devleti yıkan, emeği sömüren, muhalefeti dizginleyen, küresel sermayeyi kuralsızlaştıran, her şeyin piyasa için olduğu ekonomik ve siyasi felaketlerin sebebi neoliberalizmin ideolojisini- siyasi kültürünü tahttan indirmektir.

“Helalleşme” ancak böyle mümkün olur; uçurumun kenarındaki ülkeyi ve toplumu dönüştürmek zorundayız.