Türkiye, 100 yıllık tarihinin en önemli seçimini yapacak. Seçime saatler kala iktidar, sessiz sedasız tarih ders kitabı içeriklerini değiştirdi. Ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıf tarih kitapları, MEB’in resmi yazıdaki ifadesiyle “Güncellendi!” AKP, tarih dersinde 6 yıl önce yaptığı ilk güncellemede, ders konuları içinden cumhuriyet, Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı çıkarmıştı. “İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi var” diye itiraz edebilirsiniz. Var ama nasıl var? AKP, ortaokul ve lisede ilk 3 yıl İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini kaldırmıştı. LGS ve YKS sınav senelerinde 8. ve 12. sınıfta, haftada 2 saat ders veriliyor. Sınavlarda da 4-5 soru sorulup Atatürkçülük dersi geçiştiriliyor.

ÇADIRLAR MÜFREDATA

AKP, ders kitapları içerik hamlesiyle bin yıllık Türk tarihi içinden Cumhuriyet Tarihi’ni 6 yıl önce çıkardı. Bununla yetinmeyip İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine, AKP tarihi iliştirildi. Hatırlarsınız, yazmıştım. MİT TIR’ları, 15 Temmuz, DSP-MHP-ANAP koalisyonları, ekmek kuyrukları, 17 Ağustos 1999 depremi, yıkılan binalar, ağlayan insanlar ders kitabına girdi. “AKP’nin kurucu genel başkanı kim? AKP’ye karşı FETÖ/PDY terör örgütünce gerçekleştirilen darbe girişimi ne?” gibi sorular sorulup, Erdoğan’ın dünya liderleriyle fotoğraf albümü de Atatürkçülük dersine eklendi. Kahramanmaraş merkezli depremde Kızılay’ın çadır sattığı da artık ders kitaplarına girecektir!

TALİMATLAR VERİLDİ

Talim Terbiye Kurulu, “Tarih Dersi 9, 10 ve 11. Sınıflar Öğretim Programı, bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında uygulanmak üzere alınan kararla güncellendi. 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretimde ders programının güncellenen versiyonu uygulanacak” talimatını, 2 hafta önce 81 il MEM’ne gönderdi. Soğan, patates fiyatları, doğal gaz, elektrik faturalarından sonra AKP, tarih dersi içeriğini de güncelledi. Güncellenen tarihte neler değişti? Yeni eğitim öğretim yılında okutulacak 9, 10 ve 11. sınıf tarih ders kitaplarını inceledim. İlk çağlardan, Osmanlı’ya kronolojik akış çok değiştirilmeden sıralanırken aralarına din dersi konuları eklenmiş.

DERSİMİZ EMPATİ

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim gerekçe yapılmış. Problem çözen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, empati yapan bireyler yetiştirmek için sarmal bir yaklaşımla, tarih kitaplarını değiştirdiklerini savunuyorlar. “Kök değerler” diyerek “Adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” vurgulanıp “Tarihsel Empati, Sorgulama, Analiz” gibi konular ilk kez eklendi. M.Ö 220’lerden başlayan ders içeriğinde, İlkçağ ve Ortaçağ konularına Hz. Muhammed’in hayatı, hicreti, seferleri, hadisleri, veda haccı, vefatı eklenmiş. Göktürkler, Uygurlar, Hunlar derken öğrenciler bir anda hop Mekke-Medine’ye hicret ettirilecek!

İLLE DE VAKIFLAR

Talim Terbiye Kurulu, “Tarihte önemli rol oynamış Türk, İslam şahısların hayatları, eserlerini öğreteceğiz” demiş. Anadolu’da İslamlaşma başlığı altında Osmanlı padişahları başta olmak üzere Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş, Hacı Bayram’dan başlayıp hilafetin güç ve nimetlerinden çıkılıyor. Liselerde 3 yıl okutulacak yeni tarih kitabında Atatürk dahil, cumhuriyeti kuranlardan tek bir isme, tek satır yer verilmemiş. Dünyanın, 20. yüzyılın eşsiz lideri kabul ettiği Atatürk’ü, belli ki AKP tarihi bir şahsiyet olarak görmüyor! Osmanlı’ya atıfla, “Vakıfların imar faaliyeti, dini ve sosyo-ekonomik rolleri” diyerek günümüzdeki vakıf uygulamalarının benimsetilmesi için hedefler sıralanmış. En iyisi, Bilal’in vakıflarını da müfredata alın, olsun bitsin (!)

ELEŞTİREN NESİLLER

Ders kitapları içeriğinin analiz edildiği bu yazıdan, din düşmanlığı gibi bir çıkarım, trollere özgü bir işgüzarlık olacaktır. Neden mi? İlkokul 4. ve 12. sınıf arası her öğrenci 9 yıl zorunlu din dersi alıyor. “Peygamberimizin Hayatı”, “Kuran-ı Kerim” ile “Temel Dini Bilgiler” adlı 3 seçmeli ders de var. Tarih dersine, dini içerik sıkıştırılması siyasidir. Depremi, “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” diyen, yarın fizik dersine, “Göklerden gelen bir emir var” konusu ekleyip, pozitif bilimleri reddettiğinde yine mi susulacak? AKP, tarih dersi değişiklikleriyle meğer eleştirel düşünen, empati yapan, adaletli, yalansız, dolansız nesiller yetiştirmek istiyormuş. Erdoğan’ı eleştiren çoğu öğrenci, 195 bin kişiye soruşturma ve 45 bin kişiye o zaman niye davalar açtınız? AKP, eleştirel tarih dersi vermeden önce kendi antidemokratik tarihleriyle yüzleşmelidir.