Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2024 dönemine ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Çiftçinin tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için satın aldığı girdilerin fiyat değişkenliğini izlemek amacıyla hesaplanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi martta (Tarım-GFE) yıllık yüzde 49,93 arttı, aylık yüzde1,16 arttı

Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,50 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,81 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,35 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,74 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 72,55 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 165,31 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 7,04 ile tohum ve dikim materyali oldu.