AKP, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasına ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelere yönelik iki ayrı kanun teklifi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak. 

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklif ile sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi üzerinde değerlendirmeler ve görüşmeler yapılacak. 

ÖĞRETMENE ŞİDDETİN CEZASI ARTACAK

Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül tarafından öğretmenlerle ilgili yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütülüyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifte, Milli Eğitim Akademisi kurulması ve atama öncesinde akademide öğretmenlere eğitim verilmesine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Ayrıca öğretmenlere şiddette cezaların artırılması da teklifle gündeme gelecek. 

SOKAK HAYVANI DÜZENLEMESİ  

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi çalışmalarını da AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Yenişehirlioğlu, düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek. 

Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler netleştirilerek teklife son şekli verilecek. Teklifte, hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak. 

Her iki kanun teklifinin de ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.