Ortaokul 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı TEOG’da birinci gün oturumları dün yapıldı. Ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri için lise eğitimlerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutan TEOG birinci gün oturumları yurtiçinde 970 merkez, 16 bin 235 okul, 93 bin 342 salon, yurtdışında ise 7 ülkede, 14 merkez, 21 okul ve 72 salonda gerçekleştirildi.

Sınav, tüm merkezlerde eş zamanlı olarak düzenlendi. Öğrencilere dün 20’şer sorudan oluşan üç oturumda sırasıyla Türkçe, Matematik ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular yöneltildi. Öğrencilere her oturumda bu 20 soru için 40’ar dakika süre verildi. İlk oturumda; 20 Türkçe, 20 Matematik ve 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu olmak üzere toplamda 60 soru soruldu. Fen ve Teknoloji, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce’den oluşan 60 soruluk 2’nci oturum ise bugün yapılıyor.

İKİLEME DÜŞÜREN SORU


Sınav sorularını değerlendiren Bahçeşehir Okulları Bölüm Başkanları; “Türkçe dikkatli bir okuma, çıkarım yapma becerisi ve kelime bilgisi isteyen, Matematik yeterli düzeyde çalışmış öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bilgi, dikkat, okuma- anlama ve yorumlama becerisini ölçen bir sınavdı” yorumlarında bulundu.

Bahçeşehir Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, şu değerlendirmede bulundu: “Türkçe, dikkatli bir okuma, çıkarım yapma becerisi ve kelime bilgisi isteyen seçici bir sınavdı. Kazanımlar doğrultusundaki Türkçe sorularının geçen yıllardaki TEOG sınavlarına göre daha ayırt edici olduğu söylenebilir. Bu sınavda zorluk derecesinin yüksek olduğu birkaç soru dikkat çekmektedir. Öğrenciler; sözcükte anlam, paragrafta dil ve anlatım ve edebî türe ait sorularda zorlandıklarını dile getirmişlerdir.

'Unutmak' sözcüğüyle ilgili soruda verilen cümleler için belirtilen anlamlar tam örtüşmediğinden öğrencilerin çoğu bu soruda ikileme düşmüştür. Öğrenciler; sözcükte anlam, paragrafta dil ve anlatım ve edebî türe ait sorularda zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Yazım, noktalama, fiilimsi ve öge soruları cevabı net olan ama bilgiye hakim olmayı gerektiren sorulardır. Sınavda ayrıca ağırlıklı olan paragraf soruları ise çözüm teknikleriyle analiz edilerek cevaplanmayı gerekli kılmıştır. Türkçe sınavını genel olarak değerlendirdiğimizde soruların dikkatli bir okuma, çıkarım yapma becerisi ve kelime bilgisi isteyen seçici bir sınav olduğu gözlemlenmiştir.”

İŞLEM YAPMA BECERİSİ


Bahçeşehir Okulları Matematik Bölüm BaşkanıYahya Cemali ise matematiğin, yeterli düzeyde çalışmış öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği bir sınav olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Sınav, genel olarak kazanımların açıkça sorgulandığı, okuduğunu anlama ve adım adım işlem yapma becerisinin ön planda olduğu bir sınavdır. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamaktadır. Sınav orta güçlükte, yeterli düzeyde çalışmış öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur. Problem olarak sorulan sorular, anlamlı okuma becerisi ve adım adım işlem yapma becerisi gerektirdiğinden öğrencileri zorlayan sorular olmuşlardır. Özellikle kareköklü sayılar konusunun 3 sorusu öğrencileri zorlamıştır. İfadeleri açık ve net olan sınav sorularından 7 tanesi, çözüm yapılıp cevabı bulunan türden değil, tek tek seçenekler kullanılarak cevabı bulunabilecek türdendir.”