Milli Eğitim Bakanlığı TEOG Yerleştirmeye Esas Puanlarının bugün açıklanmayacağını bildirdi. Bir soruya açılan davaya ilişkin mahkeme kararı beklendiği için yerleştirmeye ilişkin esas puanların açıklanması idari mahkeme kararı sonrasına bırakıldı.

26 Kasım 2014’te yapılan ilk TEOG’da yöneltilen hatalı Türkçe sorusunun yargı süreci sonuçlanmadığı için bugün açıklanacağı duyurulan TEOG Yerleştirmeye Esas Puanları açıklanamadı. Dava dosyalarının ilgili idari mahkemelerinden Danıştay’a geç nakledilmeleri nedeniyle sürüncemede bırakıldığı belirtiliyor.

İŞTE O SORU:

SORU: Ormanlar, maziyi hatırlatan gölgeli yollar, sürü halinde uçuşan kuşlar, beni daima etkilemiştir. Bu cümlede virgülün kullanımı ile ilgili hangisi söylenebilir?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konmuştur.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.

C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konmuştur.

D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için konmuştur.

MEB, sorunun cevabını olarak A şıkkını verdi. Ancak üst düzey Türkçe bilgisi olan dikkatli binlerce öğrenci, ‘kuşlar’ kelimesinden sonraki virgül nedeniyle C ve D şıklarına yöneldi. Söz konusu sorunun, 26-27 Kasım 2014’teki TEOG sınavlarında 120 sorudan 119’unu doğru cevaplayan yaklaşık 2 bin öğrenciyi yanıltarak ‘tam puan’ almalarını engellediği belirtiliyor.