CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat-Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül


CHP Genel Merkezi’ne son dönemlerde ilginç ihbar mektupları, eklerinde belgeler geliyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ön incelemeyi yaptıktan sonra alanlarına göre milletvekillerine veriyor, bu konuda çalışma yapmalarını söylüyor. Hele işin içinde siyasetçiler varsa o konular üzerinde daha hassas araştırma yapılıyor.

Gelen ihbarlardan birisi de içinde siyasetçi damadının bulunduğu gümrüklerle ilgili ihbardı. Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ü konuyu araştırmakla görevlendirdi. İddia konusu; Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi’nin gümrük kaçakçılığı, kredi kartı bilgilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı bir biçimde paylaştığıydı. Bunun bir iddia olduğunu hatırlatayım.

KAYINPEDER AKP MİLLETVEKİLİ, BAKAN NİKAH ŞAHİDİ

İki milletvekilinin araştırmasında kritik olan bölümlerden birisi, şirket sahibinin kayınpederinin AKP milletvekili olması ve aynı zamanda önemli bir görevde bulunması. İkincisi ise iş insanın nikah şahitleri arasında, gümrüklerin bağlı olduğu Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da bulunması.

Söz konusu şirketle ilgili Ticaret Bakanlığı’na gelen ihbardan milletvekillerinin duyumu var. Ama, bu dosyanın kayınpederin devreye girmesiyle kapatılacağı endişesi de var. Milletvekilleri Mahir Polat ve Süleyman Bülbül, Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 6 Nisan 2022’de suç duyurusunda bulundu. Ancak, buraya gelinceye kadar iki milletvekilinin uzun bir süre ön çalışma yaptıklarını da öğrendim.

Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi, Çin’de yerleşik Nınerbot (Hong Kong) Trading Limited şirketinden bir yılda 8 bin 31 adet SNSC 2.3 model Scooter ithal etti. Birim fiyatının 205 dolardan Türkiye’ye teslim edildiği beyan edildi.

Aynı firmadan, aynı model scooter alan ikinci bir firma tanesi 206 dolardan bir yılda 5 bin 984 adet Türkiye teslimi yani sigortası ve navlunu ödenmiş haliyle (CİF) ithal etti. Bu iki firmanın ithalatında scooter başına sadece 1 dolar oynamasını milletvekilleri, “İki firmanın şüpheyi ortadan kaldırmak için perdeleme yapmak” olarak yorumluyor.

BU FARK NEDEN?

Oysa aynı model SNSC 2.3 model scooteri başka bir firma tanesi 345 dolardan 5 bin 776 tane fabrika teslimi yani sigorta ve navlunu ödenmeden (FOB) Çin’den teslim aldığını beyan etti. Bunun üzerine sigorta ve navlun bedeli eklendiğinde basit bir hesapla 390 dolara Türkiye teslimi olduğu görülüyor. Bu firma da 5 bin 776 adet ithal etti. 205 -206 ve 345 dolardan ithal edilen scooterler için yüzde 6 gümrük vergisi, yüzde 20 ilave gümrük vergisi, yüzde 3 ÖTV ve yüzde 18 KDV tahsil ediliyor.

Milletvekilleri ellerindeki bilgilerle yetinmeyip Çin’deki aynı firmadan aynı model scooter ithal eden iki firmanın Türkiye’de kuruluş adresi Martı firmasının da olduğu Şişli ilçesi. ABD’de kurdukları teknoloji şirketlerinin de yine birbirlerine çok yakın Delawera adresini kullandıklarını saptadılar.

NE ANLAMA GELİYOR?

Firmalarının aynı yerlerde bulunmasında ne gariplik var? Milletvekilleri bu konuda şunları anlattı:

“İki firmanın Çin’deki aynı firmadan aynı bedellerle aynı model scooter ithal etmesi, kuruluş yerlerinin İstanbul’da aynı ilçe de, ABD’de de aynı kentte olması hayatın doğal akışına terstir. Scooterin gümrükte ödenen KDV dahil gümrük yükünün yüzde 53.14 olduğu hesaba katılırsa, bir yılda yapılan scooter ithalatında Devletin vergi kaybının yaklaşık 1.5 milyon dolar olduğu tespit edildi. Cezalarıyla birlikte 10 milyon dolara yaklaşan bir vergi kaybından söz ediyoruz. Vergi kaçırmak amacıyla kıymetler düşük beyan ediliyor.”

Eğer iddialar doğruysa, hem Kaçakçılık Kanununa muhalefet edildi, hem de nitelikli ve organize bir biçimde yapıldı. Mahir Polat ve Süleyman Bülbül, niçin soru önergesi verdiklerini, niçin suç duyurusunda bulunduklarını şöyle yorumladılar: “Suç şüphesi olasılığının ortadan kaldırılmaması için Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na başvurup tarihe not düştük. Hem de soruşturmanın kapatılması halinde bunu bizim ileride açacağımızı şimdiden yetkililere de duyurmuş olduk.”

KREDİ KARTLARI

Scooter kullanabilmek için kredi kartınızı okutmanız gerekiyor. Kredi kartı bilgilerinin başkalarına satılıp satılmadığının tespiti için iki milletvekili Ticaret Bakanlığı’ndan talepte bulundu. Milletvekillerinin bu bilgilere ulaşması mümkün değil. Ancak, şüphelerin ortadan kalkması, söylentilerin son bulması, doğruysa yapanların cezalarını çekmeleri de gerekiyor. Polat ve Bülbül, bu amaçla Bilim ve Teknoloji Kurumu’na, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde başvurdu.İki milletvekilinin araştırması bununla bitmiyor. TBMM Başkanlığı’na Ticaret Bakanı’nın da cevaplandırması istemiyle scooter ithaliyle ilgili soru önergesi verildi. Bakalım, firma sahibinin nikah şahitliğini yapan Bakan Mehmet Muş, cevap verecek mi?

Cevap verme süresi TBMM İçtüzüğü’ne göre 15 gün. Bekleyelim...