Sayıştay, 2019 yılı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ilişkin denetim raporunu TBMM’ye gönderdi. Rapora göre 2014-2019 yılları arasında TMSF’den emekli olan 4 fon üyesine toplam 1 milyon 197 bin 856 TL’lik usulsüz emekli ödemesi yapıldı.

Sayıştay, “Fon Kurulu üyeliğine atanan ve görev süresi sona erdiğinde emekliliğe ayrılan Fon Kurulu eski üyelerine, özlük haklarının mevzuata aykırı olarak ödenmesine devam edildiği görülmüştür. Yapılan incelemelerde, görev süresi sona eren Kurul üyelerinin emekliliklerini talep ettiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine emekli aylığı bağlandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla görev süresi sonunda emekli olarak çalışma hayatı sona eren ve eski görevine dönme gibi bir durumu söz konusu olmadığı için, atama işlemleri nedeniyle herhangi bir mağduriyeti de söz konusu olmayan Fon Kurulu eski üyelerine ödeme yapılması mümkün değildir” dedi.

TAHSİL EDİLSİN

Sayıştay raporuna göre Fon çalışanları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderlerinin de usulsüz şekilde TMSF bütçesinden ödendiği de ortaya çıktı.

Sayıştay, “Fon bütçesinden SGK’ya Sağlık Primi ödenmesi dolayısıyla anlaşmalı özel sağlık kurumlarına gidişlerde Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ile belirlenen tutarların SGK tarafından, SUT bedellerini aşan kısmın ise Fon personeli tarafından, anlaşmalı olmayan özel sağlık kurumlarına gidişlerde ise tedavi giderinin tamamının Fon personeli tarafından karşılanması gerekirken, özel sağlık kurumları ile yapılan protokoller kapsamında tedavi ve ilaç giderlerinin Fon bütçesinden ödenmesi üzerine 2012-2019 dönemi için toplam 12 milyon 375 bin 830 TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı ödemelerin ilgililerinden tahsili gerekmektedir” dedi.

PERSONELE YÜKSEK ÖDEME


KHK ile 2019’un ilk altı ayında personele 13 bin 8 TL, ikinci altı ayında ise 13 bin 791 TL “en yüksek ücret” ödenebilecekken; TMSF’nin personele bu sınırı aşarak ücret ödediği ortaya çıktı. 2013-2019 döneminde 472 bin 897 TL’lik fazla ödemede bulunulduğu ortaya çıktı.

Sayıştay, fazla ödenen tutarların personelden tahsil edilmesini istedi. Öte yandan TMSF’nin mevzuata aykırı olarak borçlulardan vekalet ücreti adı altında para tahsil ederek fon personeline dağıttığı ortaya çıktı.