-Yaşam kuşağı zaman, en etkin sargıdır.-

Günümüzün toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar sarmalında yaşam aydınlığının tadını yeterince çıkardığımızı savunamayız. Geçici dünya günlerinin rengi, bulunduğumuz ortamların, göğüslemeye çalıştığımız koşulların elverdiği kadar yansımaktadır. Savaş, kavga, karşıtlık ve değişik kötülükler yapı bozukluklarının başlıca nedenidir. Kişiler arasındaki kavgalarla aile içindeki karşıtlıklar, halk diliyle “çekişmeler” sağlık yıkımlarının başlıca nedenleridir. Konuşmayı tartışmalara, tartışmayı kavgaya dönüştüren bağnazlıklar, ilkellikler ve tutarsızlıklar, yetersizlik ve kabalık belirtisidir. İnsanların konuşarak bulacağı çözümler, anlayışla varacağı sonuçlar yaşam gücüne katkılardır. Barış, birliktelik, dayanışma, güçlenme ve mutlu olma bağıdır. Terör, insanlık kıyımı, yaşam yıkımıdır.

Aile içindeki kavgalar ne kadar yaşam yıkımı nedeni ise kişiler arasındaki kavgalar da o ölçüde etkilidir. Konuşarak, tartışarak, görüşleri anlayışla karşılayıp kendine düşenin uygar davranış olduğunu unutmayarak sonuç almak kişilik seçkinliğinin gereğidir. Kıyımlara varan saldırılarla, kötü sözlerle, çıkarılan güçlükler ve engellerle yaşam karanlığına neden olmak insanlık yadsıması anlamındaki kötülüklerdir, yıkımlardır. Cezaevindeki çekimlerin çoğu, kavgalar, yaralayıcı ve kanlı sonuçlarının nedenidir. İnsan değerinin üstünlüğü, ona yaraşır tutum ve davranış erdemi ister.

Aileler arasında toprak, su, evlilikler nedeniyle çıkan çoğu gereksiz tartışmaların kavgaya dönüşmesi yaşam güçlüklerinin başında gelmektedir. Köylerdeki “arazi sorunları” bunların en öne çıkanlarıdır. Hukuka bağlılık ve saygı ile yasalara güven toplumsal yaşamın aydınlık koşullarıdır. Yurttaşlık bağı ve insanlık bilinci kavgayı değil, hak arama yoluyla alınacak sonucu yeğler. Silah kullanımının giderek arttığı tartışmaları gözetilirse hukukla çözümün yaşamsal önemi daha iyi anlaşılır. Uygarlık ve insanlık sözle değil, tutum ve davranışla kanıtlanır. Toplumsal barış, uygarlığın yaşam güneşidir.