Türk Tabipler Birliği'nin 28-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan 76. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi, ilk toplantısını yaptı. TTB bu toplantıda görev dağılımı gerçekleştirdi.

Buna göre, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, II. Başkanı Dr. Mualla Pınar Saip, Genel Sekreteri Dr. Hilmi Önder Okay, Muhasip Üyesi Dr. Ali Karakoç, Veznedar Üyesi ise Dr. Nilüfer Ustael oldu.