İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP yönetimindeyken bazı vakıf ve derneklere yapılan tahsisler, yardımlar yeni yönetim tarafından durdurulmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde dernek ve vakıflarla yapılan ortak hizmet protokollerin iptal etmişti.

Ancak vakıfların bazıları kullandıkları İBB binalarından çıkmayınca hukuki işlem başlatıldı.

TÜGVA Üsküdar İlçe Temsilciliği olarak kullanılan Şehir Tiyatroları Kerem Yılmazer Sahnesinin olduğu binadaki 1 konferans salonu ve 6 odanın tahliyesi de mahkemelik olmuştu.

2 yıldır süren hukuki sürecin sonunda mahkemeler İBB’yi haklı buldu ve işgalci olduğu tespit edilen TÜGVA’nın açtığı dava, son olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından 24 Haziran 2022 tarihinde oybirliği ile reddedildi.

İLK TAHLİYE KARARI 2020’DE ALINDI

Tahliye süreci 2020 yılında başladı. İBB yönetimi, 2 Mart 2020’de TÜGVA Üsküdar İlçe Temsilciliği olarak kullanılan taşınmazın herhangi bir tahsis kararına dayanmadan fuzulen işgal edildiği gerekçesiyle tahliye edilmesi için vakfa ihtarname gönderdi.

İhtarnameye rağmen tahliye gerçekleşmeyince kaymakamlığa yazı yazıldı. Üsküdar Kaymakamlığı da bunun üzerine taşınmazdaki işgalin 25 Kasım 2020 tarihine kadar tahliye edilmesi aksi taktirde kolluk kuvvetleri ile tahliyenin yapılacağı yönünde karar alarak vakfa tebliğ etti.

TÜGVA bu işlemin iptali için İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davada önce yürütmeyi durdurma kararı alındı, daha sonra bu karar kaldırıldı.

İstanbul Bölge İdaresi 10’uncu İdare Dava Dairesi de vakfın itirazını kesin olarak reddetti.

KARAR KESİNLEŞTİ TAHLİYE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından İBB tahliye için tekrar işlem başlattı. Taşınmazın tahliyesi için İBB’nin başvurusu üzerine Üsküdar Kaymakamlığı 17 Ağustos 2021’de tekrar karar aldı.

Vakıf, tahliye işleminin iptali için tekrar dava açtı. Vakıf, gençlikle ilgili önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek taşınmazı ecrimisil (işgal tazminatı)ödeyerek kullandığını, kiracı olduğunu öne sürdü ve tahliye kararına ilişkin işlemin iptalini istedi.

İBB de savunmasında, taşınmazın belediyeye ait olmadığını, belediye tarafından kiralanan bir taşınmazın vakfa tahsis edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

TAHSİS BELGESİ YOK, PROTOKOLDE YER ALMIYOR

Davaya bakan İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararında; vakfın yaptığı ilk itirazda İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin aldığı nihai ret kararına atıf yaptı.

İlk mahkeme kararında taşınmazın ecrimisil ödeyerek kullanılmasının geçerli bir hukuki ilişkiye dayalı olarak kullanıldığı anlamına gelmeyeceğine dikkat çekilmişti.

Taşınmazın herhangi bir sözleşme ya da tahsis kapsamında kullanıldığına ilişkin bir belge bulunmadığı, dolayısıyla vakfın fuzuli işgal durumunun sabit olduğu vurgulanmıştı.

Ayrıca taşınmazın ortak hizmet projesi yürütmek amacıyla yurt olarak vakfa tahsisine ilişkin 2015 yılında yapılan bir protokol bulunduğu, ancak protokolün ortak hizmet projesinin yürütülmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle sonlandırıldığı aktarılmıştı.

Protokolde yer alan ve vakfa tahsis edilen taşınmazın Üsküdar Ahmediye Mahallesi’nde başka bir taşınmaz olduğu ve TÜGVA’nın İstanbul İl Temsilciliği olarak kullanıldığına dikkat çekilerek dava konusu taşınmazın söz konusu protokolde yer almadığı da vurgulanmıştı.

Davacı vakıf tarafından  aksini kanıtlayacak bir iddianın ileri sürülmediği ifade edilmişti.

VAKIF İŞGALCİ, KARAR HUKUKU UYGUN

İstanbul 4. İdare Mahkemesi de kararından ilk mahkemenin davayı ret gerekçelerine dikkat çekerek Üsküdar Kaymakamlığı’nın 17 Ağustos 2021 tarihli tahliye işleminin yargı kararının uygulanması niteliğinde olduğunu vurguladı.

Anılan mahkeme kararı ile ortaya konulduğu üzere vakfın taşınmazda fuzuli işgalci olduğu anlaşıldığından tahliye işleminde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi 24 Haziran 2022 tarihinde oybirliği ile vakfın açtığı davanın reddine karar verdi.

[old_news_related_template title="İBB, bakanlığın planlarına dava açtı" desc="Tuzla’da 168 bin metrekarelik askeri alanı konut, turizm, ticaret imarı açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın planları karşı İBB’nin açtığı dava sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. " image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/07/08/iecrop/07e19ecd-7993-4776-a017-00b44abf6f26_16_9_1657288349.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/ibb-bakanligin-planlarina-dava-acti-7239496/"]