Tüketicinin korunması ve rekabetin korunması hakkında kanunların ilgili maddelerinde yer alan ceza ve parasal sınırlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 58,4 yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tebliğlerine göre, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyuşmazlık sınırı 2024 yılı için 66,000 TL'den 104,000 TL'ye çıkarıldı. Buna göre, 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104,000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK CEZALARDA ARTIŞ

Tüketicinin korunması hakkında kanunun 77. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları da 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Tebliğe göre, tüketicinin korunması hakkında kanunun 77. maddesinin ilgili fıkralarında yer alan idari para cezası miktarları yüzde 58,4 oranında artırılarak 2,172 TL ile 55 milyon TL arasında değişen tutarlarda yeniden belirlendi.

Aynı gazetede yer alan rekabetin korunması hakkında kanunun 16. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırının artırılmasına yönelik tebliğe göre, söz konusu ceza alt sınırı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılarak 105,688 TL'den 167,473 TL'ye çıkarıldı