Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Necmi Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Birtürk ve doktora öğrencisi Ahmet Ayteğin, Bolu ormanlarında kayın türleri üzerine araştırma yaptı.

2020 yılında başlayan çalışmaların sonucunda Bolu'da melez bir kayın ağacının yayılış gösterdiği tespit edildi.

Keşfedilen türün Doğu kayını ve Avrupa kayını arasında doğal melez bir tür olan Kırım kayını olduğu belirlendi.

Yeni keşif ile Türkiye'deki kayın ağacı tür sayısı 3'e yükseldi.

Söz konusu araştırma, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2024 sayısında da yayımlandı.

'KRİTİK TEHLİKE ALTINDA OLARAK LİSTELENMELİ'

Prof. Dr. Necmi Aksoy, "Bu yeni kayıtla Türkiye florasındaki kayın cinsine ait tür sayısı 3'e çıkmıştır. Dar bir alanda yayılış yaptığından Kırım kayını, Türkiye için nadir bulunan bir türdür. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kategorilerine göre; türün koruma durumunun Kritik Tehlike Altında olarak listelenmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz akademisyenleri ülkemizdeki varlığı yeni keşfedilen bu melez ağacın yayılış alanının, 'kullanımı ilgili mevzuatla düzenlenen korunan alanlar' statüsünde olduğunu, bu nedenle yalnızca bilimsel ve eğitimsel çalışmalara izin verildiğini; ancak bu melez ağaçların yayılış alanlarındaki bireylerinin popülasyon, sağlık durumu ve üreme durumlarının belirlenmesi ve izlenmesi gerekiyor" dedi.