Dünyanın en popüler seyahat sitelerinden biri olan TripAdvisor, Türkiye’deki yunus parkları için bilet satışını durdurdu. TripAdvisor’ın aldığı kararı açıklayan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Kalafatoğlu, yunus parklarının kapatılmasını isteyerek, ‘’Buralarda hiç denetim yapılmıyor. Yunuslara bakacak, tedavi edecek uzman yok. TripAdvisor da, yunus parklarındaki esaret nedeniyle bilet satışını durdurdu’’ dedi.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu üyesi milletvekillerine bilgi veren Kalafatoğlu, Türkiye’de halen 11 yunus parkının olduğunu hatırlatarak, “Buralarda 75 yunus, 51 kürklü fok, 6 mors, 4 beluga bulunuyor. Esaret altındaki hayvanlar 2 yıldan fazla yaşamıyor. Yunus parkları tamamen kapatılmalı. Bu hayvanlar için 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde onları rehabilite edecek ve sonra da doğaya salabilecek bir yerimiz yok” dedi.

HEPSİ KAPATILSIN

Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “Her konu bir rant alanı. Cesurca karar almayı gerektiriyor. Yunus parkları kapatılmalı. Deniz memelilerinin bu şekilde sergilenmesi ve bu parklar açık kaldığı sürece, denetim altında tutulamadığı için ölen yunus değiştiriliyor. Sanki hayattaymış gibi bir izlenim verilerek bu süreç devam ettiriliyor” diye konuştu.

[caption id="attachment_5482673" align="alignnone" width="300"] Deniz Kalafatoğlu[/caption]

Tesisler en geç 2 yılda kapatılmalı


TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu yaklaşık 200 sayfalık bir rapor hazırlayarak, ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sundu. Yunus parklarının bir mevzuata dayanmadan faaliyete devam ettikleri belirtilen raporda, “Hayvanların kaynağı belirsiz, hangi koşullarda tutuldukları, sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, eziyet görüp görmedikleri denetlenmiyor. Kara sirklerinde olduğu gibi deniz memelerinin de gösterilerde kullanılması uygun değil. Tesisler en geç 2 yıl içinde sonlandırılmalı, hayvanlar  rehabilitasyona alınmalı” denildi.