Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul Toplantısı bugün düzenleniyor.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı sıfatıyla son kez kürsüye gelen Tuncay Özilhan, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Özilhan mevcut ekonomik durumun vazgeçilmez sorunlarını, "Yüksek enflasyon, TL'nin değerindeki istikrarsızlık, cari açık, düşük katma değerli üretim, orta gelir tuzağı, nitelikli eleman sorunu" olarak sıraladı.

'TÜRKİYE SİYASİ İSTİKRAR ARAYIŞINA DEVAM EDİYOR'

Özilhan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

* 2019 sonrasında 70 milyon insan aşırı yoksulluğa itildi. Savaşlar, iklim krizi, ekonomik zorluklar gibi nedenler mülteci krizine neden oldu.

* Dış politikada pazarlıkçı yaklaşımın yerini ilkeler bazında bir politikanın almasından yana olduğumuzu defalarca belirttik. Dünya değişiyorken değişimi iyi takip etmek, zamanında pozisyon almak gerekir.

* Batının bir parçası olduğumuzu unutmamamız gerektiğine, Türkiye'nin doğu ile batı arasında bir köprü olduğuna, AB üyelik sürecinin önemine işaret ettik.

* Küresel riskler, ekonomik çıkarlar dikkate alındığında AB Türkiye için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 

* 2024 yılında Türkiye hâlâ siyasi isikrar arayışına devam ediyor. Türkiye hâlâ Marmara depremine hazır olunacağını tartışmaya devam ediyor.

EKONOMİDEKİ SORUNLAR

* Yüksek enflasyon, TL'nin değerindeki istikrarsızlık, cari açık, düşük katma değerli üretim, orta gelir tuzağı, nitelikli eleman sorunu ekonomik durumun vazgeçilmez sorunları.

* Üretim artışı sağlanmadan makroekonomik sorunlarda kalıcı iyileşme mümkün değil.

* Gelişkin bir üretim kapasitesi hem sanayide hem tarımda stratejik önemde. Bu da öngörülebilirlik ve yatırım ortamının iyileşmesini, yani hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının tam anlamıyla uygulanmasına bağlı.

 * Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir.

* İşsizlik sorunu yaşanırken bir de nitelikli insan kaynağı sorunu yaşıyoruz. Bunun nedeni eğitim sisteminin yetersizliğidir. 

* Son 20 yılda eğitimle ilgili 17 kez değişiklik yapılmış. 2024'te Türkiye eğitimde nitelik ve fırsat eşitliği sorunlarını çözmek yerine hâlâ afaki tartışmalar yapmaya devam ediyor. 

ORHAN TURAN'DAN RASYONEL POLİTİKA VURGUSU

Özilhan'ın ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise şunları söyledi:

* Çok zorlu bir ekonomik dönemden geçtik. Ekonomideki ateşi sürdürmek için rasyonel politikalara bağlı kalmamız gerekiyor. 

* Bu süreç, enflasyonun sabit gelirlilerin etkisinin hafifletilmesi açısından önemlidir.

* Üretim yapısını dönüştürmeden, verimlilik artışı sağlamadan, sanayi ve tarımda yüksek katmadeğerli üretimi artırmadan, beyin göçünü önlemeden, nitelikli eğitim sorununu çözmeden enflasyonda kalıcı iyileşme elde edemeyiz. Geçim sıkıntısını çözemeyiz. Cari açık sorununu tarihe havale edemeyiz. İstihdam yaratamayız. Orta gelir tuzağından kurtulup yüksek gelirli ülkeler arasına katılamayız.

* Ekonomimizin rekabetçiliğini artırmak için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendirmeliyiz. 

* Her düzeydeki mahkeme kararının parçası olduğumuz uluslararsı normlara ve sözleşmelere uygun olması gerekiyor. Yargının hakemliği konusundaki tereddütleri ortadan kaldırabiliriz.

* Milli iradenin tecelli etmesi, milletin oyu ile seçilmiş vekillerin ve yerel yönetimlerin görevlerini yapmalarını gerektiriyor.