Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, corona virüsü dönemindeki eğitim öğretim ile ilgili bir toplantı yaptı.

Toplantı sonunda her 3 üniversite rektörü almış oldukları kararları basın ile paylaştılar. Açıklamada, Covid-19 salgının hala devam ediyor olması ve henüz vaka sayılarının beklenen seviyeye düşmemiş olması nedeniyle örgün eğitimin bütünüyle uygulanabilir olmadığı vurgulandı.

Ancak üniversitelerin çok farklı alanlarda eğitim-öğretim faaliyeti gösteriyor olması sebebiyle de tüm akademik birimlerde uzaktan eğitimin uygulanamayacağına yer verildi.UZAKTAN ÖĞRETİM TEKNİKLERİ KULLANILACAK

Üniversite Rektörleri Prof. Dr. Fuat Erdal, Prof. Dr. Kernal Şenocak, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu imzası ile yayınlanan açıklama şöyle;

*Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 bahar yarıyılında eğitim ve öğrettin faaliyetleri büyük ölçüde uzaktan öğretim teknikleri kullanılacak yapılmıştır.

*Geçen süre içinde ülkemizde ve şehrimizde vaka sayılarında beklenilen düşüsün gerçekleşmemesi ve giderek artıyor olması bir süre daha salgının oluşturduğu risklerin devam edeceğini göstermektedir.

*Covid-19 salgınının devam ediyor olması nedeniyle eğitim öğretir faaliyetleri için örgün yapman bütünüyle uygulanabilir olmadığı ortadadır. Ancak Üniversitelerimizin çok farklı alanlarda eğitim ve öğretir faaliyeti gösteriyor olması eğitim ve öğretimin tamamen uzaktan yapılmasını da mümkün kılmamaktadır.

*Eskişehir, ülkemizin üs büyük üniversitesine ev sahipliği yapan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri ile birlikte yaklaşık 80 bin öğrencinin eğitim aldığı bir kenttir.

*Eskişehir Osmangazi, Anadolu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi bu zor dönemde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde eğitim öğretimin planlanması konusunda gerek kamu sağlığının korunması gerekse eğitimde kaliteden ödün verilmemesi önceliğiyle; son günlerde ilimizde ve ülkemizde vaka sayılarında beklenilen düşüsün gerçekleşmemesi, Eylül ayı ile birlikte gribal enfeksiyonların artacak olması, vaka tespitinde yaşanacak zorlukları ve buna bağlı bulaş sayısı artış beklentisini de değerlendirilerek ortak çalışma yürütmüştür.

ORTAK PLANLAMA YAPILDI

*Covid-19 virüsünün yayılımını azaltmak için öğrencilerin ulaşım, eğitim, alışveriş, yeme içine ve sosyalleşme alanlarındaki yoğunluğunun azaltılması zorunluluk haline gelmiştir.

*Bunu sağlayabilmek amacıyla kampüslerde yüz yüze eğitim verilecek öğrenci sayısının azaltılması eğitim, öğretir ve diğer alanlarda sosyal mesafe kurallarını sağlayacak tedbirleri almayı kolaylaştıracaktır.

*2020-20 21 güz dönemi eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak her üç üniversitenin tüm akademik birimlerinin katkıları, Eskişehir İl Pandemi Kurulu'nun bilgilendirmeleri ve YÖK'ün tavsiyeleri ile yakın zamanda yayınladığı ‘Küresel salgında beni normalleşme süreci’ rehberi doğrultusunda ortak bir planlama yaptırmıştır.

*Sonuç olarak; öğrencilerin, idari ve akademik personelin Covid-19 salgınından korunması ve kamu sağlığı önceliğinde kaliteden ödün vermeden, eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için 2020-2021 Akademik Yılı Güz döneminde;

* Yabancı Diller Yüksekokulundaki İngilizce Hazırlık eğitiminin tümüyle uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi ortamlarda verilmesine,

* İlgili özel koşul(lar) ve/veya ilgili disipline özgü ulusal ya da uluslararası standartlara uyma zorunluluğu bulunanlar haricindeki tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında teorik derslerin mümkün olduğu ölçüde uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi ortamda yürütülmesine, Akademik Birimlerde hangi öğretim metodunun uygulanacağının Üniversitelerin Senatoları tarafından belirlenmesine,

* Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle uzaktan yapılmasına, mümkün olmayan durumlarda ise yarıyıl sonunda veya bahar yarıyılında yüzyüze yapılmasına; Bahar yarıyılında da yapılamaması durumunda bu dersler için yaz döneminde yoğunlaştırılmış program uygulanmasına,

* Pandeminin seyrine göre öğretim metodunda (yüz yüze, uzaktan) değişiklik yapılabilmesine,

* 2020-2021 eğitim öğretim yılı Güz dönemi eğitim öğretim planı ile ilgili detayların ilgili Üniversitelerin web sitesinde duyurulmasına karar verilmiştir.

[custom_content title="ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?" desc="Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yaptığı açıklamada, üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istemişti."]

[old_news_related_template title="Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK duyurdu!" desc="Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi. " image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2020/09/03/iecrop/universite-ne-zaman-acilacak-depo_16_9_1599120066.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/universiteler-ne-zaman-acilacak-yokten-universite-acilis-duyurusu-6020499/"]