2016 yılında halihazırda çalıştığım işyerinde işe başladım. 2020 Mart ayında pandemi patlayınca 26 Mart 2020 tarihinde işverenden gelen taleple 27.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli sayılmam hususunda karşılıklı anlaşarak ücretsiz izin mutabakat tutanağı imzaladık. İyi niyetli oldukları düşüncesiyle imza atmıştım. Fakat devlet 17 Nisan 2020 tarihinde bu uygulamayı işverenin tek taraflı inisiyatifine bırakınca, niyetlerinin kötü olduğunu anlamış oldum, zira hâlâ ücretsiz izindeyim. Ücretsiz izin uygulaması sona erdiğinde işten çıkarılırsam, geçen süre kıdem tazminatı süreme dahil edilecek mi? Yıllık izin uygulamasında çalışma süresinden sayılacak mı? İsmi saklı

Daha önce verdiğim yanıtlarda ve yazılarımda da belirttiğim gibi, pandemi ücretsiz izni koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkan yeni bir olgu. İş Kanunu bu sorunun yanıtını vermekte yetersiz kalıyor. Henüz bu konuda ortaya çıkmış uyuşmazlık ve bu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin oluşmuş içtihat da bulunmuyor. Sorunun yanıtı, bu konuda çalışanla işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların yargıya taşınması sonucu yargının vereceği kararlarla oluşacak içtihatla şekillenecek.

Kişisel görüşüm,  çalışanın kabulüne bağlı olmaksızın işverenin tek taraflı iradesi ile kullandırılan ücretsiz iznin, hem kıdem tazminatı hem de yıllık ücretli izin uygulamasında çalışılmış süre olarak dikkate alınması gerektiği şeklinde.

İhraç edilen memur isteğe bağlı iştirakçi olabilir mi?


Eylül 2005 yılında uzman çavuş olarak çalışmaya başladım. Eylül 2020 yılında ihraç edildim. Yıpranma ile 18 yıllık hizmetim görünüyor.

Geri kalan kısmı isteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçisi olarak yatırabilir miyim (6 ay geçmedi)? Yatırabilirsem emekli ikramiyemi almama engel olur mu? Ahmet Kar

Devlet memurluğundan çıkarılmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamıyorlar. Görevden ihraç edildiğinizden, isteğe bağlı iştirakçi olamazsınız.

Bundan sonra prim ödemenize gerek olmaksızın 61 yaşınızı doldurduğunuzda Emekli Sandığı statüsünden emekli olabilir ve emekli ikramiyenizi alabilirsiniz.