HEDEF, 4.5G idi. Eski yeni çatışma­sının nesiller arası kavgasını hatırlatan bir dil kullanılıyor­du. Dili kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dı. Bu yüce ulvi kavgada o yenilikçiydi. İlericiydi. Umut aşılayandı. Teknolojide, bilimde geç kalmışlığı yakalayacak ve “Türkiye’yi dijital dönüşüm çağına taşı­yacak akıl” ondaydı. Avrupa Birliği (AB) ülke­lerinin bile ulaşamadığı teknolojik gelişmişliğin üzerinde bir hedef koyu­yordu.

Biz:

2G’de çakılmıştık.

Avrupa ülkeleri:

4G’ye geçmişti.

Cumhurbaşkanı, geç kalmışlığı kapatmak için; “devletin frekans imtiyazını özel şirketle satmaya” karar vermiş, alıcı şirketlerin “Türki­ye’ye 5G teknolojisini getirmeleri” şartına evet demelerini istiyordu. Şirketler de yapamayız, edemeyiz, dünyada örneği yok türünden laflar ediyor­lardı.

Kaçış olamazdı.

İktidar basını, Tayyip Erdoğan için “stratejik akıl” güzellemesi yaptı. 5G olmadı ama Cumhur­başkanı, “4.5G hedefi koyduğunu” ilan etti.

★★★

2015 yılıydı.

4.5G ihalesi açıldı.

3 şirket ihaleye katıldı. Ve 4.5G hedefine ulaşır­ken; ilk 4 yıl yatırımların yüzde 30’unu, sonraki dört yıl yüzde 40’ını ve takip eden 4 yıl da yüzde 45’i yerli kaynaklardan ve en az yüzde 10’u da Anadolu Aslanı KOBİ’ler­den karşılanmasına evet dediler. O yıl NETAŞ henüz yabancılara satıl­mamıştı. Üçü de yüzde 100 yerli ve milli olan NETAŞ, TÜRK-TELE­KOM, ASELSAN bir­likte “ULAK” projesini geliştirmişler 4.5G’ye ulaşılmasında yerli katkı­yı yüzde 100’e taşımayı hedeflemişlerdi. 4.5G için ihaleyi kazanan üç operatör (TÜRKCELL, TÜRK-TELEKOM, VO­DAFONE) devletin fre­kans imtiyazına 4 milyar dolar ödediler. Tayyip Erdoğan yönetimi bu 4 milyar doları aldı, nereye harcadı, bilinmiyor.

Ballı kaymak!

Devlet hem önden 4 milyar dolar nakit taze dolar alacak, hem de Tür­kiye dijitalleşme atılımında daha önce 10 yıl gecik­meyle yakaladığı treni, bu kez son sürat gazlayarak 5 yılda yakalayacaktı. İhalenin yapıldığı yıl; dünyadaki 192 ülkeden çoğunluğu AB üyesi 138 ülke 4G’ye geçmiş ancak hiç biri “4.5G diye bir terim” kullanmıyordu.

★★★

Yıllar hızla aktı.

NETAŞ.

Çinliye satıldı

TÜRK TELEKOM.

Lübnanlıya.

Lübnanlı Türkiye’yi soy­masın diye Türk Telekom Yönetim Kurulu’na Hazi­ne temsilcisi olarak Fuat Oktay üye tayin edildi. Lübnanlı TÜRK-TELE­KOM’u soydu. Hisseleri bırakıp gitti. Fuat Oktay da Cumhurbaşkanlığı Hü­kümet Sistemi ilan edilince Cumhurbaşkanı Yardımcı­sı yapıldı. Fuat Oktay, 4 yıl Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu, fakat Türkiye’de diji­tal atılımı yapma yolunda 4.5G hedefi üzerinden 5G’ye geçmekte yerli-milli teknolojik adımı atamadı. Yıllar akıp geçtikte Türki­ye’de halkın, şirketlerin, devletin mobil iletişim trafiği o kadar arttı ki, mobil cihazlarda bağlantı 3G düzeyine iner oldu. Türkiye mobil internet erişim hızında Uganda’nın bile gerisine düştü.

Avrupa Birliği: Bizi tam üye almıyor.

Cumhurbaşkanı:

“AB ile yolları ayırı­rız” dedi.

Uganda Birliği’ne gire­lim!

★★★

NETAŞ eski ARGE (Araştırma Geliştirme) Direktörü Ali Akurgal, bana bilgilendirici bir not gönderdi. Sizinle paylaşı­yorum: “ 4G’den 5G’ye dönüşümü yerli üretimle yapmak işini omuzlarına almış olanlardan biri de bendim. Biz asılında 1995 yılında 5G’yi yaptık. NE­TAŞ olarak 5G’yi Ege Or­dusu’na kurduk. Tatbikatta kullanıldı. Başarılı oldu. Sonra geleneksel eski sis­temler kenara kondu bize sipariş verildi; 1988’de tüm Ege Ordusu bizim ürettiğimiz 5G sistemi ile donatıldı. Hatta üzerine Whatsapp benzeri bir iletişim imkanı da koymuş adına da “ULAK” demiş­tik. Ege Ordusu NATO’ya bağı olmayan tek milli orduydu lağvedildi, bizim 5G de çöpe gitti.”


Hem Cumhuriyet’e hem emekliye büyük aşağılama!


Bugünkü derin ekonomik kriz altında üç kesim eziliyor. İşçiler, memurlar ve en ağır biçimde de emekliler. 16 milyon emekli çok zor durumdalar. Emekli maaşı artışı gelecek yıla ertelendi. Bu arada; Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için emeklilere 5 bin TL ikramiye düşünüldüğü açıklandı. Bazı emekli sivil toplum örgütü sözcüleri de; “5 bin TL Cumhuriyet’e yakışmaz 10 bin TL olsun” diye iyi niyet açıklaması yaptı. Emekliye “Cumhuriyet İkramiyesi” hem Cumhuriyet’e, hem emekliye yapılmış en büyük hakaret, aşağılama, utanç. Bir Cumhuriyet 100 yılın sonunda emeklisini “dilenci durumuna” düşürdü. Düşürenler utanmalı.