-Geleceğe ilişkin beklentiler yaşam gücüyle gerçekleşir.-

Yaşam desteksiz, dayanaksız geçmiyor. Yaraşır olduğu ortam ve olanaklar yanında istek ve güç de gerekiyor. İnsan istenci, düşünce aydınlığı ve çaba soyluluğu kendi kazanımlarının kaynağı ve temelidir. Ahlak ve bilgi ile çalışma yeteneği bu değerlerin, bu çizginin ışığıdır. Amaç ve istek birlikteliği olmadan, kazanmak ve yararlanma güdüsü bulunmadan hiçbir girişim ve kalkışma yararlı olmaz, sonuç vermez. Kişisel yetenekler, yöntem uygunluğu ve çalışma gücüyle desteklenmezse olumlu sonuç alınması da güçleşir. Günlük koşturmaların, değişik sorunların ortamında gelecek amacı ve umudu olmazsa beklenen sonuçları almak güçleşir, hatta boşta kalabilir. Umut, bir yaşam gücüdür, bir açılım atılımıdır. Bir yaşam koşusu kaynağıdır.

Güneşin doğuşuyla batışı arasındaki gündüz, yaşam aydınlığımızın tanımı güç bir ortamıdır, bir kucaktır, bir alandır. Bu değere yaraşır olduğu önemi vermek, onun kollarında yaşayanların kendilerine karşı en büyük sorumluluğu ve görevidir. Ne var ki ne zamanın, ne olanakların, ne kazanımların, ne de birbirimizin değerini gereken biçimde ve düzeyde bilmiyoruz. Kavgalar, sorunlar, paylaşım çatışmalarıyla boşa giden, kararan süreçler hepimizin tanımsız yitikleridir.

Yaşayanların en büyük kazanımı dünya günleri ve sağlıktır. Ne yazık ki karanlığı yaratan, bunalımlara neden olanlar da kendileridir. Sonsuz olmayan, sınırı belirsiz yaşam günleri herkes için tanımsız kazanç olmakla birlikte en kötüye kullanılan bir değerdir. Günlerin akışına yetişmek olanaksızdır. Böyle bir umut ya da beklenti yanılgının en büyüğüdür. Zamanla yarışmak da olanaksız bir çabadır. Zaman, kimsenin gözünün yaşına bakmadan olağan hızıyla sürmekte, kimi yaraları sardığı gibi kimi yeni yaralar da açmaktadır. Zamanı kullanmak tanımsız bir beceri ve ustalıktır. Evrenin ustası Tanrı, hepimize akıl ve istenç olanağıyla bu yolu açmıştır. Beceri bizim yaşam koşulumuzdur.

BAŞSAĞLIĞI

Değerli dostum Sayın Ali Sirmen’i yitirmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Tanrı’dan engin rahmet, ailesine ve Cumhuriyet Gazetesindeki arkadaşlarına, sevenlerine ve sayanlarına başsağlığı diliyorum.