Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na seçildi.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili de Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu.

Seçim, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca dün yapıldı.