Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel öğretim kurumları ile Bakanlığın dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenlerin katıldığı sınav geçtiğimiz günlerde tamamlandı. MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları için tarih verdi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlandı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?


Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?


a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını
etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü
kullanılacaktır.

c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri
dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan
değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.