-Sağlık yaşam kaynağı mutluluk yaşam gücüdür. –

Belirsiz dünya günleri varlıkların yaşam ortamıdır. Çekilir kılınması ve değerlendirilmesi yaşayanların kendi çabalarına ve değerlendirme yeteneklerine bağlıdır. Belirli olmayan sona ilişkin girişimler anlayış ve güçle sonuç verir. Ne var ki çok kimse yaşamın ve zamanın değerini yeterince bilmemekte, kendine düşenleri yerine getirmekte beceriksiz kalmaktadır. İnsanlar yitirdiklerinin ayırdında yeterli duyarlık gösterse çektikleri olumsuzlukların çoğunu yaşamaz. Yararını, çıkarını gözettiğini sandığımız kimileri genelde “gaflet” denilen yavanlık ve uzaklıkla varlığını sürdürdüğünü sanmaktadır. Oysa en kötü kullandığımız değerlerin başında yaşam ve zaman gelmektedir. Daha sonra yakınlarımız dostlarımız ve olanaklarımız...

Geçici dünya günleri Tanrı’nın bize açtığı en sıcak kucaktır. Kendimizi düşünüp gözettiğimizi sandığımız ortamda yeterince ne zamanımızın ne yakınlarımızın ne de dostlarımızın ve olanaklarımızın değerini biliyoruz. Gereksiz ve nedensiz ayrılıklar, kavgalar, sataşmalar ve çatışmalarla birbirimizi kırıyor, soğukluk ve karşıtlıklara neden oluyoruz. Varoluşun bizler için en büyük değer ve olanak olduğunun ayırdında yeterli anlayışta bulunduğumuzu hiç kimse içtenlikle savunamaz.

Bilinçsizce yitirdiğimiz değerlerin başında zaman ve olanaklarla yakınlıklar geliyor. Sonraları duyduğumuz pişmanlık bir uyarı, bir ders olmuyor. Yaşam karanlıkları, yeri doldurulmaz güzelliklerle değerlerin bilinmemesi sonucudur. Birbirimizin değerini yeterince bilmediğimiz de yaşam gerçeklerinin başında gelmektedir. Cumhuriyetimizin kurucularının değerini yeterince bilmediğimiz de en acı yaşam gerçeklerimizden biridir. Duygu yetersizlikleri ve çarpıklıkları varlığımızın yoğun gölgelerinden biridir. Özellikle siyasal yaşamdaki ayrılıklar ve karşıtlıklar ulusal yaşamın yoğun bulutlarıdır.

“Huzur” sözcüğüyle nitelenen yaşam aydınlığı ve esenliği varlık kaynağımız ve gücümüzdür. Değişik nedenlerle, olumsuzluklar ve karşıtlıklarla kararttığımız ortam kıvancımıza ve esenliğimize yönelik kişisel saldırılardır. Bize bağışlanan yaşamı karartan tutum ve davranış çelişkilerimizle düzensizliklerimiz kendimize verdiğimiz en büyük zararlardır. Ayırdında olmadığımız ve kusurlu düştüğümüz çok olay ve çok neden bizim kendimize yönelik ağırlıklarımız ve karanlıklarımızdır. Yaşam bilinci aklın ve düşün gücünün en anlamlı, en değerli kaynağıdır. Unutmayalım.