Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, son bir yıllık dönemde tüketicinin gıda enflasyonunun patladığını belirterek, "Bu dönemde emekli işçinin, çalışan memurun, emekli memur ve emekli öğretmenin 62 gıda maddesinde, çalışan asgari ücretli işçinin ise 46 gıda maddesinde satın alma güçleri düşmüş ve yoksullaşmışlardır" dedi.

Çakar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahip bir ülke olmasına rağmen, dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de yükseldiğini, gıdanın artık altın değerinde olduğunu belirtti. Çakar, gıda maddeleri dışında tüketicilerin satın almak ve kullanmak zorunda olduğu 18 temel mal ve hizmette de satın alma güçlerinin düştüğünü dile getirdi.

"80 TEMEL MAL VE HİZMETTE SATIN ALMA GÜÇLERİ DÜŞTÜ"

Son bir yılda, 62 gıda maddesi dahil olmak üzere, 80 çeşit temel mal ve hizmetteki fiyat artışlarının, çalışan ile emekli memurların, emekli öğretmen ve işçilerin 2015 yılının birinci altı aylık dönemdeki maaş artışlarının çok üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Çakar, "Böylece, 62 gıda maddesi ile birlikte, tüketicilerin satın almak ve kullanmak zorunda olduğu 18 temel ve mal ve hizmet dahil olmak üzere, 80 temel mal ve hizmette satın alma güçleri düştü ve yoksullaştı" dedi.

Bir yıllık dönemde, 26 gıda maddesinin fiyatı yüzde on ile yüzde onbeş oranları arasında arttığını bildiren Çakar, "Dokuz çeşit gıda maddesinin fiyat artış oranı ise yüzde onbeş ile yüzde yirmi arasında olmuştur. Onbeş gıda maddesinin fiyatı yüzde yirmi ile yüzde otuz arasında artmıştır. Sekiz gıda maddesinin fiyatı yüzde otuz ile yüzde yüz oranları arasında artmış, bir gıda maddesinin fiyatı ise yüzde yüzün üzerinde artmıştır. Onsekiz temel mal ve hizmette fiyat artış oranı ise, yüzde 9.2 ile yüzde 28.3 arasında gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.Tüketici Hakları Derneği ve tüketiciler olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Hükümete seslendiklerini belirten Çakı, "Bir an önce yanlış gıda ve tarım politikalarını terk ediniz. Belli bir azınlığın ve gıda emperyalizminin çıkarı uğruna hiçbir kişiyi açlık sınırının altında bırakmaya hakkınız yoktur" dedi.