Anagold’un internet sitesinde yazıyor:

“İliç’te tam donanımlı bir devlet hastanesi ile birlikte anaokulu, ilkokul, lise ve meslek okulu bulunmaktadır. İliç’te on yıldan fazla bir süredir bulunan madenin varlığı bölgeyi ve hayat standartlarını önemli oranda geliştirmiş ve yeni ve yüksek seviyede olanaklar yaratmıştır.”

Anagold’un internet sitesinde yazıyor:

“Anagold Madencilik faaliyetlerini çalışanlarının, yüklenicilerinin ve yöre halkının sağlık ve güvenliğini muhafaza edecek şekilde yürütmeyi taahhüt eder.”

Anagold’un internet sitesinde yazıyor:

“Çalışanlarımız, aileleri ve yöre halkının bütün üyelerinin güvenlik ve emniyeti en önemli önceliğimizdir. Anagold Madencilik on yıldan fazla süredir bölgede bulunmaktadır ve bu süre boyunca hiçbir güvenlik olayı yaşanmamıştır. Çöpler Maden Sahası’nda güvenlik, dünya çapında deneyime sahip özel bir güvenlik şirketi tarafından sağlanmaktadır.”

Üç ayrı bilgiyi, Erzincan’ın İlçesi’ndeki Çöpler altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 çalışanının toprak altında kaldığı firmanın internet sitesinden aldım. “Güvenlik ve emniyetin” olmadığı önceki gün yaşanan maden faciasıyla ortaya çıktı.

Sonra Meclis’e uzandım...

2008- 2014 ve 2021 yıllarında verilen izinler

Tarih 1 Temmuz 2022.

HDP grup önerisi üzerine AKP grubu adına söz alan Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Meclis’te Anagold Madencilik hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Karaman dedi ki: 

“Son dönemde gündeme getirilen ve Erzincan İli, İliç İlçesi, Çöpler Köyü Mevkiinde Anagold Madencilik tarafından işletilmekte olan maden sahasının çevreye zarar verdiği iddiaları artmış bulunmaktadır. Bu maden sahasında; açık ocak madencilik metoduyla çıkartılan, içinde altın bulunan kompleks cevher, yığın liçi yöntemiyle işlenmektedir. Şu an işletmede olan tesisin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen; 2008, 2014 ve 2021 tarihli ÇED Kararları, 2020 tarihli Çevre İzin Lisans Belgesi bulunmaktadır. Maden sahasında faaliyet sırasında izlenecek tüm parametreler, izleme sıklıkları ve alınacak tüm önlemler; Çevre Bakanlığınca takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.”

Tarihlere bakalım.

2008, 2014, 2021’de Çevre Bakanlığı tarafından verilen ÇED kararlarına atıfta bulunuyor AKP’li vekil. Veysel Eroğlu, Erdoğan Bayraktar ve Murat Kurum dönemlerinde verilen izinlerden bahsediyor.

Devam edelim AKP’li Karaman’ın konuşmasına:

“Maden sahası içinde ve civar köylerde ÇED taahhüdü olarak 7 ayrı noktada sürekli Hidrojen Siyanür (HCN) gazı ölçümleri gerçekleştirilmekte ve bu ölçümler kayıt altına alınmaktadır.

“Bugüne kadar bu alanlarda kayda değer bir Hidrojen Siyanür (HCN) oluşumu gözlemlenmemiştir.

“Bu detektörlere ek olarak proses alanlarında işletilen 49 adet sabit Hidrojen Siyanür (HCN) detektörü daha mevcuttur.

“Tesiste toplam 26 adet baca bulunmakta. İki adet boiler bacasında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) kurulu olup tesis çalıştığı sürece (CO ve O2 parametreleri) online veri alınarak izlenmektedir.

“1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çevre Bakanlığı tarafından 30 kez denetlenmiştir.

“Ayrıca yeraltı suları ayda 1 kez, yüzey suları ayda 2 kez olmak üzere örneklenmekte ve yurtiçi ve yurtdışında çeşitli çevre laboratuvarlarına analize gönderilmektedir.

“11 senelik operasyon boyunca örneklerde herhangi bir kirlilik bulgusuna rastlanılmamıştır.

“21 Haziran 2022 tarihinde gece saatlerinde söz konusu işletmenin cevher sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza neticesinde iddia edilen çevre kirliliğine istinaden Çevre Bakanlığı Merkez Çevre Denetim Ekipleri ile çevre laboratuvarı ilimiz yetkilileri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Denetim neticesinde; 20 m3 olduğu iddia edilen siyanür içeren çözeltinin tesis sınırlarının hemen yanında araziye aktığı, mevsim itibarı ile alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Tesise bu olayla ilgili Çevre Kanunu’na istinaden En Üst Sınır olan 16 Milyon 441 Bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Tesisin faaliyetleri durdurulmuştur. Bölgede çevresel izleme çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmekte olup, benzeri bir olayın bir daha yaşanmaması veya herhangi bir sızıntı halinde siyanür çözeltisinin tesis dışına çıkmasının engellenmesi amacıyla, söz konusu tesiste ilave çevresel iyileştirme çalışmaları bakanlık gözetiminde tamamlanıncaya kadar faaliyetin durdurulması kararı alınmıştır.”

Sanki vekil değil de şirket yetkilisi gibi konuşmuş Süleyman Karaman.

Sonra ne mi olmuş?

Tarih 23 Eylül 2022.

Şirket tarafından yapılan açıklamayı okuyalım: “Çöpler Madeni, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından belirlenen gerekli iyileştirme girişimlerini tamamladığına dair resmi onayları aldı. İstenilen iyileştirilmelerin tamamlanmasıyla Anagold Madencilik, 21 Haziran’daki döküntüye yol açan koşulları ele aldı. Çöpler Madeni’ne 23 Eylül 2022 itibariyle yeniden faaliyete başlaması için onay verildi. Çöpler maden ekibi, yeniden faaliyete başlama döneminde ilgili Bakanlıklar ve Kamu Kurumları ile yakın temasta bulunmaya devam edecek.”

Evet...

Yıllardır raporlar hazırlanıyor, İliç’le ilgili altın madeninin yarattığı olumsuzluklar anlatılıyor. Sonuç mu? Herkesin dediği gibi: “Facia göz göre göre geldi.”