Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, 2001-2003 yıllarında İzlanda'daki volkanik alanları inceledi. Bölgedeki sismik tomografi görüntülerini ve lav örneklerini analiz ederek, son dönemlerdeki volkanik hareketliliğin arkasındaki jeolojik süreçlere dair bazı senaryolara işaret ettiler.

Araştırmada, bilim insanları, bölgedeki deprem ve jeokimyasal verilerden yola çıkarak İzlanda'da devam eden volkanik patlamaların on yıllarca devam edebileceği kanısına vardı. Ayrıca on yıllar boyunca sürebilecek volkanik patlamaların İzlanda'nın en yoğun nüfuslu bölgesini ve altyapısını tehdit edebileceğine dikkati çektiler.

Araştırma ekibinden Profesör lya Bindeman, konuya dair yaptığı değerlendirmede, "Doğa asla düzenli değildir. Önümüzdeki on hatta yüz yıl boyunca ne kadar süreyle ve ne sıklıkta devam edeceğini bilmiyoruz. Bir düzen ortaya çıkacaktır ancak doğada her zaman istisnalar ve düzensizlikler vardır" ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, bulgularını Terra Nova dergisinde yayımladı.