İngiliz yergi ustası Jonathan Swift dedi ki:

-“Yalan uçar, gerçek de peşinden topallayarak gelir.”

Eskiden TV’de siyaset programlarını izlerken konuşmacılar için “gerçeği bilmiyor” diye düşünürdüm.

Sonra anladım ki, bu derece yalan söyleme kabiliyeti ancak gerçek bilinerek söylenebilir!

Bu sebeple, sözlerinin arasına yapay hakikat kırıntısı sokuyorlar.

İzleyici ise bu sözleri kimin söylediğine bakıyor; kendi “mahallesinden” ise sorgulama değil, onlara inanma eğiliminde oluyor.

Evet yalan haber günümüzde, geleneksel kullanımının dışında tanımlanıyor artık; içinde “az bir hakikat sosu” bulunuyor...

Heyhat. Bu sadece bize ait durum değil; “yalancılık çağında” yaşıyoruz: Post truth/ hakikat ötesi dönem...

Bu bulaşıcı virüs “Saddam’ın biyolojik silahı var” yalanıyla küreselleşti. Medya devlerinin aracılığıyla nükleer silah kurgusu İran yalanıyla sürüp gitti...

Halen İsrail’in ya da ABD ile İngiltere’nin son dönem bombalamalarına gerekçeler benzer yalanlar üzerinden üretiliyor. Bombardımanın arttıkça yalanın dozajı da ustalıkla artıyor...

İnsanlar safsataya inanmak zorunda bırakılıyor. Mesela:

Avrupa Komisyonu, AB ile ilgili yalan haberlere karşı koyabilmek için “Euromyths” isimli bir site kurdu. İngiliz Daily Mail’in web sitesine günde milyonlar girerken Euromyths’a girenlerin sayısı bini aşamadı hiç...

Gerçek acıtır çünkü...

★★★

Yalan ile hakikat arasındaki çekişme (Sokrates davası gibi) Antik Yunan’dan beri sürüyor. Aslında bir arada olmaması gereken politika ile yalan devamlı birlikte var oldu.

Ancak:

Günümüzde kitle iletişim (ve sosyal medyanın) hızla yaygınlaşması, küreselleşmesi yalancılık çağını başlattı. Post truth kavramı 2016’da yılın kelimesi olarak seçildi. Bunun iki sebebi oldu: İngiltere’de yapılan Brexit/AB’den ayrılma oylaması ve ABD’deki Başkanlık seçimleri... Örneğin:

ABD Başkan adaylarından Trump, cinayete kurban giden beyaz insanların yüzde 81’inin siyahi insanlar tarafından öldürüldüğünü ifade ederken nesnel veriler, cinayete kurban giden beyaz insanların yüzde 84’ünün beyaz insanlar tarafından öldürüldüğünü gösteriyordu!

Trump da biliyordu ki; yalan haber bir kere yayıldığı zaman onun temelsiz olduğunu göstermek zaman alıyor ve seçim sandıkları çoktan açılmış oluyor!

Kandırma şüphesiz seçim dönemlerinde büyük artış gösteriyor! Nesnel olguları göz ardı ederek yalana “hakikat rolü” biçilmesinin nedeni, politik üstünlük sağlamak. Kamuoyunu etkilemede gerçekler, duygu ve kişisel inanca hitap etmekten daha az etkili çünkü...

★★★

İşte... Yine bir seçime gidiyoruz. Partiler, adaylar kampanya yapıyor.

Ülkemizde yine hakikat ötesi/ yalanlar, siyasi ekonomik kültürel her alanda ağırlığını hissettiriyor. İnsanlar saatlerce, günlerce yalan üzerinden polemik yürütüyor. Ve karşısındakini “yalancılık” ile itham ediyor!

Keza: Olgusal hakikat, herhangi bir grubun çıkarına ters düştüğü zaman anında saldırıya hedef oluyor. Kimilerinin hiçbir olguya, hiçbir bilgiye ihtiyaçları yok, sadece ileri sürdüğü, dayattığı görüşleri var! Gerçeği savunmak zorlaşıyor...

Sadece korku değil; insanlar çıkarına, zevkine, beklentilerine uygunsa yalana gönüllü kanıyor! Can Atalay haksızlığı bunun son örneği! Giderek sıradanlaşan örgütlü yalan önce hakikati, arkasından adaleti yok ediyor.

Peki ne yapacağız?

Hakikati nasıl arayacağız, savunacağız? George Orwell’in 1984 romanında geçen “Gerçek Bakanlığı” mı kuracağız; “sen ne dersen hakikat odur!”

Post truth düzenini/retoriğini yenmenin tek yolu var; dayatılanlar hakkında kuşku duymak.

31 Mart seçimi yalan ile hakikat arasında geçecek. Bakalım kim kazanacak?