-Kimsesizlik en büyük yoksunluktur, en yoğun karanlıktır.-

Dilimizde çok anlamlı sözler, değerli atasözleri vardır. “Çeken bilir..” de bunlardan biridir. Yaşam karanlığı olan yalnızlık kimileri için dinlenme, arınma ve güçlenme evresi sayılsa bile genelde giderilmesi güç bir yoksunluktur. Yaşam boşluğudur, yakınlıktan, ilgiden, sıcaklıktan, bakımdan uzaklıktır. Aile büyükleri, yitirdiğimiz ve yaşayan kadınlarımız, anne, kız kardeş, hala, yenge, teyze ve arkadaş, meslektaşlar ile komşularımız, yaşam kıvancı çocuklarımız sağlık kaynağımızdır. Kimsesizlik güç ve umut kırıcı sağlık yıkımıdır. “ Tanrı kimseyi yalnız bırakmasın” sözü dilimizde yaygın bir iyi dilektir. Ben, eşimi yitirdikten sonra çocuklarımın, yakınlarımın ilgisiyle yaşam gücü buluyorum. Günümüzün sorunlarını böyle sıcak destekler almadan, ilgi aydınlığıyla umutlanmadan çözmek ve atlatmak kolay değil. Ekonomiden siyasete, eğitimden sanata uzanan çizgide nice aykırılıklar birbirini izlemekte ve kışkırtmaktadır. Siyasal çalkantılar ve aykırılıklar, yetersiz çalışmalar ve kişisel karşıtlıklarla parti uyumsuzlukları ülkenin kimi yitiklerine neden olmaktadır.

Özellikle, birliktelik gereken konularda yalnızlık ve karşıtlıklar yaşam terslikleridir. Yinelemek sayılmasın ama en büyük yoksunluk yalnız kalmaktır. Umut kırıcı, güç kırıcı, sorunlara açık düşünce yoğunluklu yaşam karanlığıdır. Çalışma gücünü kıran, sağlık sorunlarını kışkırtan, düşünme ve duygu yetilerini olumsuz etkileyen yalnızlık, yukarda da değindiğimiz gibi kimileri için değişik konularda bir dinlenme ve güçlenme olanağıdır. Dinlenme, güç bulma, arama ve çalışma olanağı, okuma aydınlığı sanılsa bile genelde karanlık ve bulutlu bir aradır.

Yaşam, birliktelik ortamıdır. Arkadaşlık, nişan, evlilik, toplantılar, törenler, yürüyüşler ve değişik spor ve sanat etkinlikleriyle bilimsel çalışmalar zamanın değerlendirildiği yararlı buluşmalardır. Genelde iyi kullanmakta kusurlu olduğumuz değerler arasında zaman ön sırada yer almaktadır. Birbirinin değerini yeterince bilmeyen insanlar zamanın değerini yeterince bilir mi?