-Bencillik en sakıncalı tutundur. Topluma yararlı olmak yaşamı değerlendirmektir.-

İnsanların duygusal davranışları, tutumları daha çok bencillik yansıtır. Kendisini herkesten ve her şeyden önce düşünmek, kişisel yarara ağırlık vermek bir tür zayıflık, hatta düşüklüktür. Ne var ki toplum yaşamımızda çıkar çabasının çirkin örneklerine her zaman rastlamaktayız. Toplumsal düzeyi yeğleyenler kendilerinden çok toplum aydınlığı için çaba gösterirler. Bu çabalara ilişkin örgütlerin başında da vakıflar, dernekler, kimi yerel ve kişisel kurumlarla kuruluşlar gelir. Bunlardan benim çalışmalarını izlediğim, kimilerinde de bulunduğum TEKAR VAKFI yakından tanıdığım, görüşlerini beğeniyle karşılayıp çabalarını izlediğim Mehmet Arif DEMİRER’in yönetiminde topluma ışık tutucu çalışmalar yürütmektedir. Zaman zaman çağrıları üzerine katıldığım toplantılarda yararlı bilgiler ediniyorum. Toplumu aydınlatan, kişisel görüşlere yeni açılımlar sağlayan etkinlikler yararlı sonuçlar vermekte, dayanışmayı güçlendirdiği gibi düşüncelere katkılarıyla her zaman aranır olmaktadır.

Topluma katkıda bulunmak, yurttaşlara ve çevreye yararlı olmak kişilik göstergesi sayılacak bir soylu çabadır. Kendini düşünme barajını aşmak insanlık niteliğinin belirgin ve seçkin bir aşamasıdır. Bencillik en sakıncalı, en zararlı bir yaklaşım bozukluğudur. Ne yazık ki ülkemizdeki insanlık gölgelerinden biri de bu aşırı çıkarcılıktır. Yaşam karanlığı, varlık ağırlığının en sakıncalı, en sorunlu olanıdır. Yürek ferahlığı ile düşün berraklığı bir insanın en büyük, en değerli hazinesidir, gücüdür. Bencilliğin küçüklüğü, çıkarcılığın aşağılığı silinmesi olanaksız lekelerdir.

Yurtseverlik her tür kişisel düşünce ve amacın üstünde olan bir soyluluktur. Değer yaraşırlığı tutum ve davranış nitelikleriyle kazanılır. Bu çizgiyi, bu aşamayı ilke sayarak yaşamak kendi varlığını güneşli tutmaktır.

Gelecek kuşaklara bu duyguyu, bu bilinci yerleştirmek günümüz büyüklerinin en önde gelen, en önemli görevidir. Yaşayan değerlerimizi örnek alarak yarınlara yelken açan çocuklarımız büyüklerinden alacakları ışıkla, daha başarılı, daha etkin, daha yararlı olacaklardır. Bu yolda en büyük örnek hepimizin hiç batmayan güneşi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür.