Anız yakmak, sinsi bir çevre felaketidir,

İnsana, doğaya, çevreye, ormana, toprağa, bitkiye, hayvana, böceğe kısaca herkese ve her şeye zarar. 

Bir kere toprakta yaşayan yararlı organizmaları, yararlı böcekleri öldürerek verimi düşürür. 

Toprağın yeniden kendine gelmesini, mineral ve yararlı organizmaların yenilenmesi süresini çok uzatır. 

Toprakta asalak parazitleri yiyen yararlı böcekler de öldüğü için bu böceklerin yeniden tarlaya kavuşması belki onlarca yıl alır…
Yakınlarda sazlık, ormanlık alanlar varsa buralarda yangına sebep olarak kimi zaman çok defa örneklerini gördüğümüz gibi yüzlerce hektarlık orman arazilerinin yanmasına sebep olur. 

Havaya saçtığı dumanlar vasıtasıyla yayılan partiküller kilometrelerce uzaklara giderek etrafa siyah lekeler atar, Bundan çamaşır yıkayıp seren kadın da etkilenir, duvarını yeni boyayan ev ve işyerleri de, evini, yolunu yeni süpürmüş olan da…

Yaydığı duman ve is ise yine kilometrelerce uzaklıkta başta astım ve koah hastaları olmak üzere, hasta ya da sağlam, yaşlı ya da genç herkesi olumsuz olarak etkiler, nefes almayı güçleştirir. Şehirlerin havasını kirletir.

İşte bu kadar zararları olan ve adeta milli bir düşman ilan etmemiz gereken anız yangınlarıyla, bütün bu zararlarına rağmen mücadele yıllardır aksar, yeterli denetim ve yasal yükümlüler yerine getirilmediği için her sene anız yangınlarıyla yine baş başa kalırız. 

Şimdi de Adana Valiliği bir genelge yayınlayarak, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak anız yakılmasının yasakladığını duyurdu. 

Karara göre, anız yakan kişilere dekar başına 386 TL idari para cezası kesilecek.


Anız yakma işleminin orman ve sulak alanlara bitişik olması ve yerleşim yerlerinde gerçekleşmesi durumunda ise ceza beş kat artırılarak uygulanacak.

Ayrıca Çevre Kanunu’nda yer alan ve yılda ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerin sorumluluk ve kontrolünde anız yakılmasını mümkün kılan kararın, Adana’da ikinci ürün ekiminin gerçekleşmesi nedeniyle Adana’yı kapsamayacağı ve valilik kontrolünde anız yakılmasına da izin verilmeyeceğini belirtildi. 

Adana Valiliğinin hasat mevsimi başlamadan aldığı karar elbette ki çok yerinde.

Fakat tecrübelerimiz bizlere geçmiş yıllarda da böyle birçok kararın alındığını fakat uygulama yetersizliği nedeniyle anız yangınlarının önüne geçilemediğini gösteriyor.

Geçmiş yıllarda da çok kere anız yangınlarının yasaklandığını duymuş ama aynı zamanda gökyüzünü gri anız dumanlarının kapladığını görmüştük.

Elbette ki burada Adana Valisi Ssayın Yavuz Selim Köşger’e iş düşüyor.

Sayın vali verdiği talimatı titizlikle ve taviz vermeden uygulatırsa elbette başarılı olunur. 

Bir de şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim:

Çukurova’da mısır, pamuk gibi tarla bitkilerinin hasat saplarından, köklerinden, budanan meyve ağaçlarının artıklarından elektrik enerjisi üreten fabrikalar açıldı. 

Bu fabrikalar, hasat sonrası çiftçiden hasat artıklarını ücretsiz olarak alıyor ve fabrikada doğaya mümkün olduğunca az zarar vererek yakarak elektrik enerjisi elde ediyor. 

Bu enerji de devlet tarafından satın alınarak ulusal enerji sistemine enjekte ediliyor. 

Böylece hem çiftçi zaten zararlı bir durum olan anız yakmaktan hem de tarlasındaki sapları, samanları, kökleri, hasat artıklarını ne yapacağını bilememe durumundan kurtuluyor hem de ülkemiz yeni enerji kaynağı kazanmış oluyor. 

İşte anız yakmak, enerjiye bu kadar ihtiyacımız olduğu bir zamanda da adeta vatana ihanet gibi algılanmalıdır. 

Son olarak, Adana Valiliği’nin aldığı anız yasağı kararını destekliyoruz ve sıkı takibini talep ediyoruz…