Varlığımızın kaynağı ve gücü, duygu ve düşünce berraklığı ile soyluluktur.

Çıkar ve yarar güdüleri birer karanlık örtüsüdür. Yaşamın kara bulutları olan düşkünlükler, yanılgılar, yanlışlıklar, aykırılıklar, acılar, yitikler yürek yaralarıdır. İnsana kıvanç duyuran en görkemli yaşam yapraklarıyla sayfalarının düzeni saygınlığın kanıtıdır. Toplumsal yaşamın aydınlığı bireylerin birlikteliği, dayanışması, karşılıklı güven ve esenlik katkılarıdır. Dargınlıklar, kırgınlıklar, kavgalar yaşam karanlığı ve umutsuzluktan başka hiçbir şey getirmez. Ayrılıklar, karşıtlıklar yaşamın kara bulutlarıdır. “Tebessüm” denilen gülücük-gülümseme ilişkilerin çiçeğidir. Toplumsal yaşamda ilişki sıcaklığı ve aydınlığı en güçlü yaşam desteğidir. Nasıl uluslararası barış evrensel aydınlığın öğesi ise insanlar arasındaki davranış sıcaklığı da öyle bir yaşam gücüdür.

Toplumsal barışın ve dayanışın ulus düzeyindeki olumlu etkileri saymakla bitmez. Sağlıktan başarıya uzanan yaşam çizgisinde “Denge ve düzen” denilen yaşam aydınlığının ve esenliğinin büyük etkisi vardır. Kesimler ve yurttaşlar arasındaki esenlik, güven ve dayanışma bağı yaşamın en güçlü, en verimli kaynaklarıdır. Bu konuda tüm yurttaşlara, öncelikle temsilci durumunda olan yöneticilere örnek olmak yönünden büyük sorumluluk düşmektedir.

Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin “Ben ekonomistim” dediği ülkedeki sıkıntılar değerlendirilmelidir. Kabarık ödeneklerle cirit atanların halkın çektiklerinin ayırdında olmaması bir yana, kendi olanaklarının sınırsızlığına bakmak yeter. Benim yaşam karanlığım halkımın çektikleriyle duyduğum üzüntü, karşılaştığım aykırılıklar ve siyasal adım bozukluklarıdır. Sabahları Cumhuriyet, Sözcü ve Hürriyet gazeteleriyle günün aydınlığını yaşamaya, tatmaya çalışıyorum. Yaşam beşiğimiz ve gömütümüz dünya, Tanrı kucağı olarak hepimizin sonsuzluk yatağıdır.