-Esenlik ve güvenlik gerçek ödüldür.-

Toplumsal yaşamda atılımları, başarıları, çabaları ve çalışmaları olan örnek kişiler kimilerince “çıkarcı, gösterişçi, yararsız” olarak eleştirilir. Yaşam devingenliği örnek alınıp desteklenecek yerde karalanır kınanır. Oysa yarınların aydınlığına atılacak her adımın desteklenmesi gerekir. Beynimiz güneşli, yüreğimiz ateşli olmalı ki yaşam anlamlı,  değerli ve doyurucu olsun. Sevgi, saygı, güven, özlem yaşam dokusunun güç kaynaklarıdır. Kimi yakınlıklar bir sargı bezi, kimi de yaşam yaması gibi olur. Ama tüm yürek sıcaklıkları büyük bir açılım, büyük bir kucaklayıştır.

Zaman, en sıcak, en kapsamlı bir yaşam kucağı ve sargısı olduğu gibi bir varlık testeresidir. Kullanmasını bilmeyenleri yıpratır, yıkar. Saat ve dakika ile gün, ay ve yıl ile ölçülmesi yapay bir sınırlamadır. Aslanda ölçüsü olmayan bir yaşam alanı, bir yaşam ufkudur. Zamana, sınırlar koyan, onu kullanma hataları sayısız olan insanlardır. Zaman en değerli, en doğurgan yaşam alanı ve ortamıdır. Tüm canlıların emziğidir. Herkese açık, ayrımsız bir yaşam kapısıdır. Değerini bilmemek büyük bir aymazlıktır. Zaman, kimine göre bir kıskaç, kimine göre ufuktur. Herkes için en doğurgan ortam, en sıcak kucaktır.

Zamanı iyi kullanmamak bir kıyımdır, büyük bir yitimdir. Zaman bir yaşam hazinesidir, engin bir atılım havuzudur. Gerçek bir yaşara gıdasıdır. Basamakları gün, hafta, ay yıl olan süre merdivenidir. “Erken” ve “geç” olarak önceliği, sonrayı zaman kullanma becerisi olarak anlatan niteleme çalışma, kullanma, davranış bozukluklarındaki süreci anlatır. Zaman kıskacı çok can yakan iyi kullanmayanı, iyi yaşamayanı çok pişman eder çok üzer. Güneşe göz açmakla kapamak arasındaki süre yaşamdır. Sağlık, eğitim çabalarıyla dokunan yaşam yeryüzü günleri dokusudur. Yaşam karanlığı en yoğun, en büyük, en onulmaz yaradır. Sağlık sorunlarından kimsesizlik, yokluk, başarısızlık, karşılaşılan engeller kırgınlıklar, yitimlerin güç kırıcı etkileri olumsuzluklardır. Günü çekilmez kıldığı gibi yarın için de bir kara buluttur. Yararlı açılımların, koşulların, çabaların engelidir, uçurumudur, çukurudur.

İnsanlık ilişkilerinin niteliği, içeriği, düzeyi ve koşulları, yaşam açılımın yolu, güce ve ufkudur. Bu çizgi varlık temelimizin belirgin özelliğidir. Ulusumuzun sorunları, ülkemizin karanlık içinde kaimesi için düşmanla ikiyüzlü sahte dostlar, nice karışık siyasal engeller, kar şıllıklar var. Türkiye’mizi kıskanan, çelmelemeye, dağıtmaya, yıkmaya çalışanlar var. Bu saldırılar bir yana içimizde kimi bozguncular, yıkıcılar, sapkınlar var.

Toplumsal barışı, ulusal dayanışmayı erineli yaşam ilkesi sayamama, aymazlığı, yıkım kışkırtıcılığı yapmak sapkınlıktır. Bu da bir insan için en büyük düşkünlüktür.