-Sağlık ve mutluluk en büyük yaşam değerleridir.-

Çevrenin düzeni ve dengesi, insanların yaşam güneşidir. İkinci kez gelmemiz olanaksız dünyanın aydınlığı tüm canlıların varlık kaynağıdır. Ne var ki bizi kucaklayıp barındıran dünyaya yaraşır olduğu özeni gösterdiğimizi savunamayız. Dağınıklık, ilgisizlik, savrukluk yaşam kucağımıza kötülüklerimizin başlıcalarıdır. Oysa onun ürünleri, verimleri ve olanakları bizim başyastığımız, yürek gücümüzdür. Beşiğimiz ve gömütümüz olan topraklarımıza borcumuz, tanımlanmayacak kadar değerli ve önemli sorumluluğumuz ölçüsüzdür.

İletişim araçlarının duyurup ilettiği haberlerden edindiğimiz bilgiler yerel yöneticilerin tanınmasını sağlamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Hukuk Fakültesi’nden arkadaşım bir askeri yargıcın oğludur. Hatay, Antalya Belediye Başkanları ve İstanbul Belediye Başkanıyla hiç tanışmadım. Ancak çalışmalarını beğeniyle izliyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının halkı kucaklayan yaklaşım sıcaklığı, güler yüzü, tatlı dili, etkin konuşmaları ve doyurucu yanıtları birer yaşam dersi niteliğinde. Siyasal iktidarın olumsuz tutumlarına karşın yerel yönetim temsilcilerimiz güven veren, övgüye değer çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşam kucağımız, varlık ortamımız olan kentlerimiz sonsuzluk yatağımızdır. Sağlığımızda esenlik, özgürlük ve mutlulukla bizi kucaklayan doğamıza karşı hepimizin sayısız görevleri vardır. Canlı, cansız tüm doğa kaynakları hepimizin sorumluluk alanındadır. Ancak gereken özeni gösterdiğimizi içtenlikle ve gerçekçilikle savunamayız. Doğanın cömert ve sıcak kollarıyla sonsuzluk kucağı hepimizin en büyük hazinesidir. Günümüz aydınlığına özen yalnız kendimize karşı değil, çevremize ve tüm canlılara, tüm doğaya, tüm insanlığı karşı borcumuzdur. Aydınlık ve esenlik ancak bu anlayış ve inançla hakkımız olur.