-Zaman hem alan, hem koşuldur. Kullanmasını bilen yararlanır.-

Günler o kadar karışık, o kadar karanlık geçiyor ki neye değineceğimi, neye dokunacağımı şaşırıyorum. Yaşlılığın neden olduğu duraksamalar ayrı, yaşam engelleri ayrı. Olumsuz koşulların yol açtığı tutukluklar güç kırıcı etkileriyle düşünce ve çalışma gücümü düşürüyor. Karamsar olmadığım için kendime göre yaşam savaşımı sürdürme çabamı koruyorum. Yaşam karanlığı, tutum ve davranış aykırılıkları ile duygu ve düşünce bozukluklarının kendine verdiği ceza. Kanımca en ağır yaptırım, ölçümü güç bir vicdan yükü... Onamı çoğu zaman olanaksız bir yara.

Sağlık ve mutluluk yıkımı bir tutum fırtınası. Üstelik yalnız günü değil yarını da etkileyen olumsuzluk yanı var. Yaşam, geçim, güvenlik, öğrenim koşulları, gelecek kuşkuları yaygın. Geçici dünya günleri güneşsiz, aysız, yıldızsız bir yaşam alanı değildir. Yaşamın anlam içeriği ve değeri, insanın kendi tutum ve davranışıyla oluşur. Aynaya bakmakla değil, duygu ve düşünce yeteneğine, anlayış ve kavrayış gücüne bakmakla yol almak gerekir. Doğrultusu ve düzeniyle, yönünü belirleyip dengelemek insanın kendine karşı borcudur. Dünyaya gelmek yeteneği hiçbir canlıda yoktur ama dünyaya getirmek şansı vardır. Zaten yaşam bir tür şanstır.

Dünya Tanrı’nın kucağı, zaman avuçlarıdır. Yaşam, canlıların varlık kaynağı, dayanağı ve gıdasıdır, temeli de kan ve can özüdür. Ortam, koşulların, sorunların, çözümlerin alanı, akıl, düşünce, istenç ve güç de eylem kaynaklarıdır. Birliktelik ve dayanışma güçtür, temeldir. Engellerin, güçlüklerin göğüslenip giderilmesi yaşam açılımının zorunlu koşuludur. Bu çaba uzgörü, direnç, kararlılık, düşünce duruluğu ile beden gücünü gerektirir. Ahlâk, bilgi ve görüş aydınlığı en etkin, en değerli dayanaktır. Kimine erinç (huzur), kimine düşünme ve dinlenme ortamı, kimilerine de çalışma olanağı ve aydınlık kaynağı gelse de bir yaşam karanlığıdır. Bir tür kimsesizliktir, sayısız bir yaradır. Sağlığı, mutluluğu, başarıyı olumsuz etkiler. Sonuçları değişik yitiklerle beliren bir yıkımdır.