Değerli Okurlar, hep üç çocuk isteniyordu hani hatırlarsınız. İşte ilk çocuk olduktan yıllar sonra çiçeği burnunda Sayın Milli Eğitim Bakanımız müjdeyi verdi, “Bir batında tek yumurta ikizi “ geliyor, dedi. İsim babası da kendisi oldu!!!

Birine  TARİKAT, diğerine  CEMAAT adını verdi.
Yeni doğan çocuklar, Sayın Bakan tarafından
STK’ya evlatlık verildi.
İlk çocuk çok hayırsız, hain çıktı. Bu ikizler bakalım ülkemin başına neler açacak ?

Yıllar önce doğan çocuk, belli yaştan sonra ne için, ne düşünülerek  yurt dışına gönderildi? Ne için gittiği bilinmedi fakat bir zaman sonra yıllarca ülke yönetenlerce çok sevildi, yönetenlerle adeta kan kardeşi olmuştu. Hepsi birden bu hasret yetti artık gel denildi. Yıllarca canlarından aziz tuttukları adam bir hain çıktı, az daha ülkeyi ele geçirecekti ama Sayın Erdoğan’ın  kararlı mücadelesiyle atlatıldı. O hain yurtdışına gitmeden ülkede çok kişiyi zehirlemekle kalmamış, oradan da rahat durmayarak ülkenin altını oymak için yeni hainler edinmiş. İktidar büyük bir temizlik yaparak büyük oranda temizledi. İddia edildiğine göre siyasette olanlara pek dokunulmamış.

Sivil Toplum Kuruluşları’nın ne olduğunu biliyorduk, gelin görün ki, Sayın Bakan, TBMM kürsüsünden “Tarikat ve Cemaatların” kendisine göre STK olduğunu bastıra bastıra ifade etti.

Sayın Bakan, laik demokratik sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 13 Aralık 1925 yılında 677 sayılı kanunla
Tarikat ve Cemaatleri yasaklamıştır. Siz TBMM kürsüsünden, bunların STK olduğunu ifade ederek, Anayasa’yı ihlal ettiğinizin farkında değil misiniz? Yoksa niyetiniz Cumhuriyet’le hesaplaşmak mı?

Değerli Okurlar, Sayın Bakanımızı tanıyalım: Sayın Tekin 2013 yılında MEB Müsteşarlığına atandı. Bakanlığı döneminde:

2013 yılında 4x4x4 sistemi konuldu ve Andımız kaldırıldı.

2014 yılında 6528 sayılı kanunla dershaneler kapatıldı, özel eğitim kursuna dönüştürüldü.

2014 yılında yine TBMM’de kabul edilen 6528 sayılı yasa ile Müsteşar Yusuf Tekin dışında, merkez ve taşradaki tüm eğitim yöneticileri yaklaşık 50 bin kişi görevden alındı.
Aynı kanunla, eğitim denetçilerinin ünvanları Maarif Müfettişi olarak değiştirildi.
Aynı kanunla, okul öğretmenleri ve yöneticilerin doğrudan bakan tarafından atanmalarının önü açıldı.

Okullara mescid zorunluluğu getirildi. 

2017 yılında okullarda sosyal etkinlikler yönetmeliği değiştirilerek, okullar arası ve uluslararası yarışmaların kapsamı daraltılarak Ensar, Turgev, Tügva, ilim yayma cemiyeti gibi kuruluşlarla organizasyonların önü açıldı ve bir yönetmelikle hazineye ait kamu taşınmazları tarikat ve cemaatlere 49 yıllığına bedelsiz kiralanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 2018 yılında müsteşarlık görevi sonlanıyor.
2018 yılında Cumhurbaşkanı karanamesi ile rektörlerin en az 3 yıl Profesörlük yapanlar arasından seçilmesi şartı getirildi.

Yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 3 yıl şartı kaldırılıp ”Rektörler Profesörlük yapanlar arasından atanır” şartı getirildi. 15 Eylül tarihinde Yusuf Tekin,  Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Yeni bir kararname ile atanma yeniden 3 yıla çıkarıldı.
Cumhuriyet tarihinde iki kez “Harika çocuk” yasası çıkarıldı. İlki, Atatürk döneminde harika  çocuklar İdil Biret ve Suna Kan’ın yurtdışına eğitime gitmeleri, ikincisi ise Yusuf Tekin içindi.

Sayın Tekin, yeni kurulan kabineye Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Sayın Bakan, bütçe konuşmaları nedeniyle, TBMM kürsüsündeki konuşmasında  tarikat ve cemaatlerin de STK olduğunu ifade etmekle kalmadı, MEB olarak  bunlarla 10 anlaşma yaptığını ve yapmaya devam edeceğini haykırarak dile getirdi.

Sayın Bakan’ın bu konuşmayı yaparken, geçmişte bir cemaatin bu ülkeye 15 Temmuz’da nasıl bir hainlik yaptığını ne çabuk unuttuğunu ve de gelecek Türkiyesini nelerin  beklediğini düşünmek bile istemiyorum.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet’ini ve kuruluş ile uygulamaya konulan Devrim yasalarına kimsenin gücünün yetmeyeceğini, bu ülkede yaşayan herkese hatırlatmayı görev biliyorum.

SON SÖZ:
Mutluluğu çorba yapıp elimize bir çatal verdiler. Bizi çıkmaz sokağa bırakıp, yolun açık olsun dediler. NEYZEN TEVFİK