Yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına ilişkin tebliğde yapılan değişiklik uyarınca, fonlarda yapılacak işlemlerin KAP sayfasında ilanı sağlanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde düzenlemeler öngören tebliğine göre, serbest fonların yatırım stratejileri ve limitleri doğrultusunda portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın yapacaklar yatırımlar, fonun bilgilendirme dokümanları yerine KAP sayfasında ilan edecekler.

Payları serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fonlar için ilgili otoriteden izin alınmış olma şartıyla hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabileceğine izahname ve yatırımcı bilgi formu yerine fonun KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde yer verilecek.

FON YÖNETİM ÜCRETİ DE KAP'TAN İLAN EDİLECEK

Serbest fonların izahnamesinde yalnızca tebliğle belirlenen ve ekinde yer alan unsurlar yer alacak. Diğer unsurlara ilişkin bilgiler, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları ile fon yönetim ücreti oranı fonun KAP sayfasında ilan edilecek.

Tebliğin diğer madde hükümlerinde fon izahnamesinde yer verilmesi öngörülen bilgilerin serbest fonlar tarafından fonun KAP sayfasında ilan edilmesi yeterli olacak.

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunlu olacak.