[caption id="attachment_1195585" align="alignnone" width="780"] YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yöneticilerini bir araya getiren "EDU SUMMIT Eğitim Zirvesi"nin üçüncüsüne katıldı.[/caption]

İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede "Üniversiteler ve Global Akreditasyon", "Gerçek Uluslararası Bir Üniversite Nasıl Mümkün?", "Dünyadan Yükseköğretim Modelleri" gibi konular yapılan oturumlarda ele alındı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yöneticilerini bir araya getiren "EDU SUMMIT Eğitim Zirvesi"nin üçüncüsüne katıldı.
YÖK Başkanı Saraç, küresel arenada yer alabilmek için girdi esaslı düzenlemelerden daha çok, süreç ve çıktı merkezli yeniliklere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Vakıf Üniversiteleri Birliği tarafından düzenlenen, yurtiçi ve yurtdışından önemli isimlerin katıldığı etkinliğe YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal ve Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu ile Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun katıldı.

"ÇIKTI MERKEZLİ YENİLİKLER İÇİN KALİTE KURULU OLUŞTURULDU"

"Global Arenada Türk Üniversiteleri" başlığıyla yapılan zirvenin açılışında bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç, görevde bulundukları 15 ay içerisinde özellikle kalite odaklı gerçekleştirdikleri yeni ve yenilikçi girişimlerin bir kısmından bahsederek sözlerine başladı.

Bu yenilik ve girişimlerin oldukça önemli, ancak tümünün girdi ve süreç odaklı iyileştirmelere yönelik olduğunu belirten YÖK Başkanı Saraç, herkesin bildiği üzere küresel arenada yer alabilmek isteniyorsa girdi esaslı düzenlemelerden daha çok, süreç ve çıktı merkezli yeniliklere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu sebeple Kalite Kurulunun oluşturulduğunu ve bu Kurulun Kurumsal Değerlendirme ve Program Akreditasyonu olmak üzere dış değerlendirme odaklı iki ana misyonu koordine edeceğini sözlerine ekleyen YÖK Başkanı, yapısal değişikliği gerçekleştirecek ikinci hususun, üniversitelerimizdeki çeşitlilik ve misyon farklılığına gidilmesi olduğunun altını çizdi.

"ÜNİVERSİTELER FARKLI ALANLARDA UZMANLAŞMALI"

Bu kapsamda üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde misyon sahibi olması gerektiğini yineleyen Saraç, bazı üniversitelerin de bölgesel kalkınmaya katkı sağlamakta farklılaşmasını istediklerini sözlerine ekledi.

YÖK ve Kalite Kurulunun yanında diğer önemli üçüncü kurumsal yapının Yükseköğretim Planlama ve Yönlendirme Kurulu olduğunu söyleyen YÖK Başkanı, bu kurulun görevleri arasında istihdam odaklı eğitim-öğretim alanlarını ve buna yönelik politikaları belirleme, orta ve uzun vadeli planların oluşturulması sürecini koordine etme, Yükseköğretim Kalite Kurulunun yıllık faaliyetlerini belirlenen stratejik hedefler ve eylem planları kapsamında inceleme, değerlendirme ve Yükseköğretim Kuruluna ile Yükseköğretim Kalite Kuruluna görüş ve önerilerini bildirmek olduğunu belirtti.