Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, sandık kurulu başkanları, oy kullanılacak yerlerdeki bina sorumluları ile seyyar sandık kurulu başkanlarını kısa mesajlarla bilgilendirecek. 

YSK tarafından, sandık kurulunda görev alacak başkan ve üyelere, bugün ve oy verme günü, aralıklarla bilgilendirme mesajları atılacak. 

"SAYIM TAMAMLANMADAN TUTANAĞI İMZALAMAYIN"

Buna göre, bugün sandık kurulu başkanlarına gönderilecek mesajlardan bazıları şöyle: 

"Sayım döküm işlemleri tamamlanmadan sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanaklarını imzalamayınız ayrıca sandık kurulu görevlileri, seçime ilişkin tüm evrakları imzalamadan ve sonuçları ilan etmeden sandığı terk edemez." 

"Karşılaştığınız sorunlar ile ilgili ilçe seçim kurulunu arayabilirsiniz. Görev belgenizde ilçe seçim kurulunun telefonu yer almaktadır." 

"Size gelen tüm bilgilendirme mesajlarını sandık kurulu üyeleri ile mutlaka paylaşınız." 

"OY KULLANILMADAN İMZA ATTIRMAYIN" 

Sandık kurulu başkanlarına seçim günü gönderilecek kısa mesajlar ise şu şekilde: 

"Sandık başına gelen seçmenin önce sandık seçmen listesinden ismini bularak, imza hanesinin boş olduğunu tespit edip T.C. kimlik numarasını taşıyan resmi dairelerce verilen soğuk damgalı, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli ve resmi belgelerden biri ile oyunu kullandırınız. Oy kullandırmadan sandık seçmen listesine imzasını attırmayınız." 

"Seçmene cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici cihazlarla oy kabinine girmesinin yasak olduğunu, iade edilmek üzere masa üzerine bırakılması gerektiğini söyleyiniz." 

"Görme engelli seçmenlere, şablon ile oylarını kullanabileceklerini hatırlatınız." 

"Adı sandık seçmen listesinde olmayan veya elinde seçmen bilgi kağıdı olup imza alanında 'Oy Kullanamaz' şerhi olan kişiye oy kullandırılmaz." 

"YAŞLI SEÇMENİ BEKLETMEYİN"

"Sandığa gelen seçmenler, başkan tarafından sıra ile alınır. 75 yaş ve üstü, hamile, hasta ve engelli seçmenler bekletilmeden oylarını verirler." 

"Sandık Kurulu görevlileri seçime ilişkin tüm evrakları imzalamadan ve sonuçları ilan etmeden sandığı terk edemez."

"Oyların sayım ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra sandık alanında seçim ile ilgili evrak bırakmayınız." 

"Oy torbasını sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile belirlenecek en az iki üye ile birlikte ilçe seçim kuruluna en kısa sürede teslim ediniz." 

"Seçim iş ve işlemleri ile sayım ve döküm işlemleri aralıksız olarak devam edecektir." 

"EKSİKLERİ BİLDİRİM"

Seçimde bina sorumlularına gönderilecek kısa mesajlar da şu şekilde: 

"Tarafınıza teslim edilen sandık, paravan/oy verme kabini ve sandık kapaklarının yeterli sayıda olduğundan emin olunuz. Eksiklik varsa ilçe seçim kuruluna haber veriniz." 

"Sandık kurulu başkanına torba teslimi esnasında oy zarfı ve pusulalarını sandık kurulu mührü ile mühürlemesi gerektiğini hatırlatınız." 

"Oy verme günü, oy vermenin başlama saatinde görev yerine gelmeyen sandık kurulu başkanlarını derhal ilçe seçim kuruluna bildiriniz." 

"Sayım ve döküm işleri biter bitmez sandık kurullarının ulaşımını sağlamak için ilçe seçim kuruluna haber veriniz." 

Seyyar sandık kurulu başkanlarına da "31 Mart 2024 Pazar günü seyyar sandık kurulu başkan ve üyeleri saat 06.00'da ilçe seçim kurulu başkanlığında hazır bulunur. İlçe seçim kurulundan kontrol ederek tutanakla teslim aldığınız oy torbasında bulunan birleşik oy pusulaları ve oy zarflarını sandık kurulunun huzurunda açarak sayınız ve tutanak defterine geçiriniz." mesajının da aralarında bulunduğu 7 mesaj gönderilecek.

YSK ÜYELERİ 'KOKPİT'TEN İZLEYECEK

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, seçim sonuçlarını, "kokpit" adı verilen ekrandan takip edecek. YSK, yarın yapılacak yerel seçime yönelik teknik hazırlıklarını da tamamladı. 

Seçimle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü, bilgi ve belgenin üretildiği, elektronik ortamda saklandığı, güvenli bir şekilde korunduğu, seçmen kütüklerinin sürekli güncellendiği Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine olanak tanıyor. 

Kurulun kendi mühendisleri ile HAVELSAN ortak çalışması sonucu, seçim mevzuatına uygun yazılımla hazırlanan SEÇSİS, seçim sonuçlarının eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmasını da sağlıyor. 

Bu kapsamda SEÇSİS Veri Merkezi'nde, seçim sonuçlarını eş zamanlı izlemek amacıyla hazırlıklar tamamlandı. 

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını "kokpit" adı verilen ekran üzerinden izleyecek. "Kokpit" ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak. 

İlçe seçim kurullarında SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.