Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararını Resmi Gazete’de yayımladı.

YSK’nın kararına göre; siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına verecek.

Aday listeleri en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilecek.

Bağımsız aday olacaklar ise 7 bin 228 TL’yi mal sandığına yatırdıktan sonra makbuzu da dilekçeye ekleyerek il ve ilçe seçim kurullarına 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar başvurabilecek.

EKSİK BELGEYLE KATILIM

Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler, herhangi bir seçim çevresinde yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinden dilediğine katılabilecek, seçim çevresindeki tüm seçimlere katılma zorunluluğu olmayacak. 

Adaylar hakkında seçilme yeterliliği yönünden yapılan inceleme sonucunda, eksik belgelerin tamamlanması için yapılan bildirim üzerine siyasi partilerce belirlenen süre içinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde o seçim yeri için partiler eksik listeyle seçime katılabilecek. 

Seçilme yeterliliğiyle ilgili eksik belgeleri belirlenen sürede tamamlamayan bağımsız adaylar seçime katılamayacak. Bağımsız adaylar, adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paraları iade alamayacak. 

İSTİFA VE ÖLÜM HALİNDE NE OLACAK? 

YSK'nin kararına göre, adaylıktan istifalar, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim, diğer seçim türleri için ise ilçe seçim kurullarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra doğrudan yapılabilecek. 

Adaylar, ilgili seçim kurullarına iletilmek üzere il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına aynı usulle başvuru yapılabilecek, istifa, il ve ilçe seçim kurullarına noter vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

Siyasi partiler, verdikleri aday listelerinden istifalar olması halinde bunu tamamlayabilecek. Seçim takvimi kapsamında aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart'tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksiklikler ise tamamlanamayacak. Ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.