1997 - 2012 yılları arasında, adeta teknoloji çağına doğan Z kuşağının, gündelik alışkanlıkları kendilerinden önceki nesillerden oldukça farklı. Yeni bir araştırma da Z kuşağının haber tüketim alışkanlıklarını inceledi.

Birleşik Krallık'taki medya alışkanlıkları üzerine yapılan yeni bir araştırma; gençlerin, içeriğine daha az güvendiklerini kabul etmelerine rağmen, geleneksel haber kaynaklarına kıyasla sosyal medyayı tercih ettiklerini ortaya çıkardı.

Araştırma; 18-24 yaşındakilerin, haberlerini TikTok'tan alma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

18-24 yaş grubundakilerin yüzde 40'ından fazlasının, Çin'in sahibi olduğu sosyal medya devinden günde bir veya daha fazla kez haber aldığını, BBC'nin ise bu oranın yüzde 19 olduğunu ortaya çıkardı.

DAHA AZ GÜVENİYORLAR AMA...

Araştırma, ayrıca Z kuşağı tarafından Instagram (yüzde 44), Facebook (yüzde 33) ve daha önce Twitter olarak bilinen Elon Musk'un X'inin (yüzde 24) ulusal yayıncıdan daha fazla kullanıldığını ortaya çıkardı.

Çalışmayı yürüten iletişim firması Charlesbye'nin kurucu ortağı olan Lee Cain şunları söyledi: "Z Kuşağı, geleneksel haber kaynaklarından çok daha az güvenmelerine rağmen, haber almak için sosyal medyaya yöneliyor. Bu nesil, içeriğe hakikatten daha fazla öncelik verdikleri bir hakikat sonrası medya çağını başlatıyor. Bu güven açığının, dünya çapında seçimlerle dolu bir yılda ve jeopolitik belirsizlikte çok büyük etkileri olabilir; derin bir sahtekarlık ve dezenformasyon kampanyası patlamasına zemin hazırlayabilir."

Research Interactive tarafından yürütülen anketlerde ve odak gruplarında 8 binden fazla kişi yer aldı.

YAŞLILAR ARASINDA GELENEKSEL MEDYA ÖNDE

Araştırmada katılımcılardan en güvendikleri medya kuruluşlarını sıralamaları istendi.

1997 ile 2012 yılları arasında doğanlar olarak kabul edilen Z kuşağı grubu arasında televizyon haber hizmetleri yüzde 31 ile en yüksek puanı aldı. Yine de haberleri takip eden 18-24 yaş grubundakilerin üçte birinden fazlası, ana haber kaynaklarının sosyal medya akışları olduğunu söyledi.

Rapora göre yaşlılar arasında ise geleneksel medya hâlâ baskın durumda.

Haberleri takip eden 45 - 54 yaş grubundakilerin neredeyse yarısı, haberlerinin en az yüzde 40'ını televizyondan, yüzde 16'sını gazetelerden, beşte birini ise haber sitelerinden aldıklarını söyledi. Bu grubun sadece yüzde 12'si ana haber kaynağının sosyal medya olduğunu söyledi.

Raporda güncel olaylarla en az ilgilenenlerin 18 - 24 yaş grubu olduğu belirtildi. Araştırmaya katılanların sadece üçte biri, olup bitenlerden haberdar olmak için özel olarak haber kaynaklarını okuyor, dinliyor veya izliyor.

Ancak genel olarak Britanya nüfusunun dörtte üçü günlük olarak haber tüketiyor, üçte ikisinden fazlası ise en az ayda bir gazete okuduğunu söylüyor. Daha yaşlı nesillerin güncel olayları takip etme olasılıkları daha yüksek; 55 yaşın üzerindekilerin neredeyse yüzde 90'ı bunu günlük olarak yapıyor.