-Yaşam kuşağı zaman en sıcak baş yastığımızdır.-

Varlık sürecimiz olan zaman, iyi kullandığımızı savunamayacağımız büyük bir yaşam değeridir. Genelde pek çok şeyi iyi kullanmadığımız gerçeğini yadsıyan çok az kimse vardır. Böyle olmasaydı yakınmalar da az olurdu. “İş işten geçtikten sonra” sözü, tutum ve davranışlarımızdaki yanlışlıkları anlatan özlü bir değerlendirmedir. Özellikle öğrenim sıralarında gereken çabayı gösteremeyenlerin sonraki yıllardaki yakınmaları zamanı iyi kullanmamanın pişmanlığını yansıtır. Umursamazlık, tembellik, uyuşukluk, bilgisizlik zamanı karartan tutum yanlışlıklarının başında gelir. Genelde ilişki düzensizlikleri, değerbilmezlikler, sakıncalı karşıtlıklar ve ilgisizlik ortam karanlığının nedenleridir. Zamanı iyi kullandığını savunan kişi çok azdır. Gerçekte bizi kullanan zamandır, yaşatan da zamandır.

Doğumdan ölüme uzanan sağlık süreci zaman, hepimizi kucaklayan bir Tanrı kuşağıdır, kucağıdır. Ne var ki değerine uygun tutum ve davranışları gösteremiyoruz. Geçtiğinde yerine hiçbir şey konulamayan zamanın yitimi, hepimizin en büyük yoksunluğudur. Gerçekte çok şeyin değerini bildiğimizi içtenlikle savunamayız. “Nankörlük” denilen yaklaşım bozukluğu çevremize, yakınlarımıza karşı tutum ve davranış yanlışlıklarıdır. Gereken özenle davrandığımızı da içtenlikle savunmak güçtür. Aldırışsızlık, umursamazlık, ilgisizlik ve gelişigüzellik yaşam yanlışlıklarımızın önde gelenleridir. Oysa zamanın değeri akçalı varlıklardan daha önemlidir. Giden zaman yitiktir, geri gelmesi olanaksızdır. Zamanı iyi kullanmak, yaşama değer vermenin önde gelen koşullarından biridir. Yinelemek de yarar var: Zaman, yaşamın sağlık gibi en büyük değerlerinden biridir. Burada bir okul arkadaşımın şu dizelerini anımsadım. “Günler aylar kıvrım kıvrım bir yılan, gönlüme sarıyor halkalarını, bir şey var içimde düşüp kırılan, bıktım beklemekten her gün yarını. Artık sürüklenen iki ayakla bu yolu bitirmek ölümden de zor, hayallere dalıp sayıklamakla günler geçmiyor, aylar bitmiyor (Cemalettin Aykın).” Zaman en yararlı yaşam sargısıdır. Tanrı herkese sağlıklı, başarılı, mutlu zamanlar versin.