Polis ve valilere dev yetkiler

"İç Güvenlik Reformu Paketi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemede polis ve valilere geniş yetkiler veriliyor.

Polis ve valilere dev yetkiler

İç Güvenlik Reformu Paketi’nde  “Kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanmaya yetkilidir ” denildi.

Düzenleme ile, toplumsal olaylarda şüphelinin tespiti için tazyikli suyun yanı sıra boyalı su da kullanılabilecek. Müşteki ve mağdur ve tanıkların ifadeleri ikamet ettikleri yerlerde alınabilecek. Mağdurların polis karakollarına götürme zorunluluğu da kalkacak.

DİNLEME KARARLARI

Hakim kararı olmadan Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Dairesi Başkanının ve Jandarma Genel Komutanı veya istihbarat başkanının yazılı emriyle dinleme yapılabilecek. Dinleme kararı 48 saat için yetkili hakime sunulacak. Hakim 24 saat içinde karar vermemesi halinde dinleme tedbiri kaldırılacak. Dinleme kararları Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenerek rapor haline getirilecek. Bu Rapor TBMM'ye sunulacak. Düzenlemede yapılan değişiklikle polis okulları kapatılacak. Birinci sınıf emniyet müdürleri 3 ay içinde emekli edilebilecek.

EYLEMLERDE ATEŞLİ SİLAH BULUNDURMA CEZASI ARTIYOR

“Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, her türlü kesici delici aletler, taş, sopa, demir lastik çubuklar taşıyanlara verilecek ceza 2 yıl 6 aldan 4 yıla çıkarıldı. Yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaretler taşıyarak katılanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.”
Toplumsal olaylardan kamu malları ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararların devlet tarafından karşılanması halinde sorumlulara yapılacak rücu işleminin 1 kat artırılarak uygulanması yönünde düzenleme yapıldı. Bu sayede zararlar sorumlulardan tespit edilebilecek.

YÜZÜNÜ KAPATANLARA CEZA

Düzenlemeyle, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi ön görülüyor. Bu suçu işleyenlerin silah, molotof ve patlayıcı madde bulundurması halinde verilecek cezanın alt sınırı 4 yıldan az olamayacağı düzenlemede yer aldı.

BONZAİDE CEZA ARTIŞI

Bonzai ve türevleri olan maddeler morfin maddesiyle aynı kategoride değerlendirilerek cezanın yarı oranında artırılması sağlanacak. Bonzai maddesinin satışının okul, yurt, hastane, ibadethane çevresinde yapılması halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması da düzenlemede yer aldı.

POLİSE 24 SAAT GÖZALTI YETKİSİ

Polislerde kolluk amirine; öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, fuhuş, yağma, terör suçları, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahla katılanlarla ve uyuşturucu suçlarında 24 saat mahkeme kararı olmadan gözaltı kararı verebilecek. Toplu olarak işlenen suçlarda ise bu 48 saate çıkarılabilecek.

VALİLERİN YETKİLERİ ARTIRILIYOR

Vali lüzumu halinde kolluk amir ve memurlarına suçun aydınlatılması ve faillerin bulunması için emirler verebilecek. Vali kamu düzeni ve güvenliğini veya kişi ve kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla askeri kuruluşlara hariç tüm kamu ve kuruluşları personeline görev verebilecek. Kamu düzeninin ciddi bir şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylara yönelik alınan kararlara ve tedbirlere aykırı davrananlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİ POLİSE BAĞLANACAK

Kimlik edinme kanunda yapılan değişiklikle araç kiralama şirketleri kiraya verilen araçlarla ilgili bilgileri kolluk kuvvetinin hemen incelemesine hazır bulundurması zorunlu hale getirildi. Bu kayıtlar kolluk kuvvetleri tarafından alınıp kullanılabilecek. Gerçeğe aykırı bilgi tutan işletmelere ve kuruluşlara 5 bin Lira para cezası verilecek. İşlenen suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle araç kiralama şirketleri tüm kayıtları bilgisayarda tutacak. Bilgisayarlarını genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak zorunda olacak. Bu işlemleri 6 ay içinde yapmayanlara 10 bin lira idari para cezası kesilerek ruhsatları iptal edilecek.

1. SINIF EMNİYET MÜDÜRLERİ EMEKLİ EDİLECEK

Emniyet teşkilatı kanunda yapılan değişiklikle daha önce daha alt rütbelerdeki personelin baktığı ilçe emniyet müdürlüklerine bu tasarı ile 2. Sınıf emniyet müdürlerinin de bakmasının önü açılıyor. Kanuna eklenen geçici maddelerle birim amiri görevleri haricinde görevlendirilen bütün 1. Sınıf emniyet müdürlerinin 3 ay içerisinde resen emekli edilecek.
Polis müdürü, amiri ve memurlarına disiplin cezası verme usulü kolaylaştırılıyor. Polis merkez amirine, şube müdürüne, ilçe müdürüne, Kaymakamlara, valilere, emniyet genel müdürüne, bakana kendilerine bağlı bütün personele rütbe ayırımı olmaksızın soruşturma açma ve resen ceza verme yetkisi veriliyor.
İdare istediği personelin değişikliğini yapabilecek
Düzenlemeyle idarenin istediği zaman istediği personelin görev yerini hiçbir şarta bağlı olmaksızın değiştirebilmesi hükmü getiriliyor. Bu kapsamda görev yeri değiştirilen personel İdare mahkemesine başvursa da kendi lehine karar çıkartamayacak.
Bütün rütbelere terfilerde mülakat ve yazılı sınavlar getiriliyor. Rütbelerde bekleme süreleri değiştiriliyor. 2. Sınıf emniyet müdürü rütbesinin en az bekleme süresi 1 yıla düşürülüyor.Polis memurluğundan komiser yardımcılığına terfilerde mülakat sınavı getiriliyor.
Düzenlemeyle Güvenlik Bilimleri Fakültesi mevcut öğrencileri mezun oluncaya kadar eğitime devam edecek. Polis Koleji kapatılacak, öğrenciler ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı okullarına aktarılacak.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...