Sözcü Plus Giriş

Veli TOPRAK / ANKARA

Bu hafta TBMM'de tüm milletvekillerine dağıtılacak raporda, IŞİD adına Suriye'de çarpışan 10 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bilgisine yer verildi.

Katliamların ardındaki şok ihmaller zinciri!

Katliamların ardındaki şok ihmaller zinciri!

15 VEKİL HAZIRLADI: CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Sezgin Tanrıkulu ile 15 milletvekilinin hazırladığı rapor 219 sayfadan oluşuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan rapor, Meclis'in olağanüstü toplantısından önce 550 milletvekiline de dağıtılacak.

EN ÇOK DESTEK TÜRKİYE'DEN: Suruç saldırısıyla ilgili şu tespitler yapıldı: “Suriye'de yaşanmakta olan iç savaşın yol açtığı kargaşa ve kaos ortamından beslenip büyüyen IŞİD, esnek yapılı ve eleman sağlamada geniş bir coğrafyaya ulaşma olanaklarına sahip bir örgütlenmedir. 2011 yılından itibaren de bu örgütlenmeye en büyük lojistik destek Türkiye'nin denetimsiz sınırlarından sağlanmaktadır.

İSTİHBARAT ZAFİYETİ: Olayın gelişimine neden olan temel faktörlerden birinin istihbarat zafiyeti olduğu anlaşılmıştır. Siyasallaşan MİT'in son zamanlarda gerçekleşen diğer saldırılarda olduğu gibi, Suruç patlamasında da görevini etkin biçimde yerine getiremediği görülmektedir.

SINIR GÜVENLİĞİ YOK: Yaşanan bunca vahim olaya ve tehditlere rağmen sınır güvenliğinin halen yok denilecek ölçüde ihmal edildiği, gerekçe olarak sınırın uzunluğunun gösterildiği gözlenmiştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Sınır güvenliğindeki bu zafiyet hem IŞİD'in sınırdaki geçişlerini kolaylaştırmakta hem de ulusal güvenliği önemli ölçüde tehdit etmektedir.

KRİZ YÖNETİMİ DOĞRU DEĞİL: Patlamanın hemen ardından olay yerine intikal eden güvenlik güçleri slogan atan vatandaşlara TOMA larla müdahale etmiştir.  Bu durum devletin, travmaya neden olan olaylarda yatıştırıcı, güven verici tavır alması gerekliliğine uyulmadığını açıkça göstermektedir. Olayın hemen ardından güvenlik güçlerinin sergilediği tutum endişenin ve paniğin artmasına neden olmuştur. Kriz yönetimi doğru yapılamamıştır.”

11 MADDELİK IŞİD ÖNERİSİ

Raporda, IŞİD terör örgütüne karşı alınması gereken tedbirler ve çözüm önerileri de yer aldı. İşte CHP'nin IŞİD önerileri:

1-TBMM'de araştırma komisyonu kurulara IŞİD faaliyetlerinin tespit edilmesi ve Türkiye sınırları içinde IŞİD yapılanmasının tamamen yok edilmesi için kapsamlı bir iç güvenlik stratejisi oluşturulmalıdır.

2-Hükümet IŞİD'le mücadele edileceği yönünde irade beyan etmeli ve kamuoyuna bu tavrını açıklamalıdır.

3-Türkiye'den IŞİD'e katılımın önlenmesi için istihbarat ve güvenlik ayaklarını içeren yeni bir yaklaşım benimsenmelidir. (IŞİD saflarında çatışmakta olan 10 bin civarında Türkiye vatandaşı olduğu tahmin edilmektedir)

4-IŞİD'in Türkiye mevzuatı bakımından da terör örgütleri listesine eklenmelidir.

5- Suriye sınırındaki kontrolsüz durum, acilen sona erdirilmeli ve sınır güvenliği sağlanmalıdır.

6- Türkiye'den Suriye'ye yapılan silah sevkiyatı durdurulmalıdır.

7- Türkiye'nin Suriye politikası yeniden ele alınmalı, sınır güvenliği ve bölgesel barışı ön plana çıkaran yeni bir yaklaşım benimsenmelidir.

8-Uluslararası toplumun IŞİD'le daha etkin mücadele etmesi için Türkiye inisiyatif almalı, girişimlerde bulunmalıdır.

9- IŞİD eylemlerine katılan birçok kişinin aranan, izlenen, kişiler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çok vahim ihmallerin- hatta göz yummaların- olduğu şüphesi ortaya çıkmaktadır.

10- İstihbarat birimleri arasında kopukluk olup olmadığı TBMM Tarafından araştırılmalı. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna kendiliğinden inceleme yapma yetkisi tanınmalıdır.

11-Suç iddialarının birden fazla Cumhuriyet Savcılığının yetki alanına girdiği gözetilerek, birleştirilebilir nitelikteki soruşturmalar birleştirilerek tek elden hızlı ve etkin bir soruşturma yapılmalıdır.